Arlabloggen

Kalvning

Rosita ska få sin 5:e kalv.

Kalvningen går snabbt.

Fosterhinnorna är extra sega denna gång och sitter kvar på kalvens huvud. Det kan medföra att kalven inte kan börja andas och kvävs.

Jag frigör kalven från foster hinnor och snart tar mamman vid och slickar sin kalv.

Det är en pigg tjurkalv som 15 minuter gammal försöker ställa sig upp.