Hållbarhet – Bönder med ett uppdrag

Eftersom du är här antar vi att du bryr dig om hållbarhet. Det gör vi också. Du kanske undrar hur vi jobbar med matsvinn, förpackningar, hållbarhet inom mjölkproduktion och natur? Här kan du följa våra produkter steg för steg hela vägen tillbaka till (gräs)rötterna.

Maten

Vi anser att mejeriprodukter är en naturlig del av en hälsosam kost. Med tanke på produkternas näringsmässiga fördelar vill vi hjälpa dig – och världens växande befolkning – att äta bra. Hur då? Genom att erbjuda dig och din familj goda och prisvärda livsmedel. Vi vill också inspirera dig att laga och äta nyttig mat, och vi utvecklar verktyg för att minska matsvinnet.

Förpackningarna

Förpackningen gör att maten håller sig fräsch längre. Vi vill att våra produkter ska vara bra rakt igenom. Därför har vi som mål att våra förpackningar ska vara helt återvinningsbara 2025 och att användningen av nytillverkad fossilbaserad plast ska vara nere på noll senast 2030. I Sverige har vi redan kommit långt, men vi kan fortfarande bli bättre. 

Transporterna

Vi vill leverera våra produkter med så låga utsläpp som möjligt. I Sverige är våra egna transporter helt fossilfria sedan 2018, men det finns mer att göra. Vi fortsätter till exempel att byta till ellastbilar och öka andelen lastbilar som drivs av biogas. Vi fokuserar också på att optimera rutterna och utbilda våra chaufförer i bränslesnål körning.

Mejerierna

Det är på mejerierna det händer. Det är där mjölkråvaran blir goda, prisvärda och näringsrika livsmedel. Vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser från vår produktion med 63 procent fram till 2030, jämfört med 2015. Hur? Främst genom att göra våra mejerier mer energieffektiva och gå över till förnybara energikällor. Samtidigt fortsätter vi att minimera matsvinnet. 

Gårdarna

Det är på gårdarna vi kan göra störst skillnad. Bland annat har vi infört en hållbarhetsersättning som inspirerar och motiverar Arlabönderna att bli ännu bättre. Enkelt sagt: Ju mer varje Arlabonde gör för att minska sin påverkan på klimatet och naturen, desto mer får hen betalt för sin mjölk.

Korna

Vem ska vi tacka för våra goda och näringsrika produkter? Korna! De är våra hjältinnor och bör behandlas som sådana. Vårt kvalitetsprogram Arlagården® omfattar allt från djuromsorg och hållbarhet till renlighet och säkerhet. Ett bra koliv, helt enkelt. Och vet du? Välmående kor ger mer mjölk av högre kvalitet.

Marken

Vi människor är beroende av naturen. Därför tar Arlabönderna hand om sina marker och utvecklar dem med respekt för miljön. I jordbruksmarken lever insekter och växter som är viktiga för våra ekosystem. Arlabönderna strävar efter att skydda jorden, öka den biologiska mångfalden och utforska innovativa jordbruksmetoder. Tillsammans arbetar vi varje dag för en bättre framtid. 

Arlas globala klimatmål

Vårt globala klimatmål är att nå netto noll klimatavtryck senast 2050, men redan 2045 i Sverige. På vägen mot nettonollutsläpp har vi åtagit oss att minska CO2e-utsläppen avsevärt till 2030:

  • 63 % minskning inom produktion, egen logistik och energianvändning (i linje med de minskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C)* 
  • 30 % minskning från gårdar och av utsläpp från inköpt mjölk och vassle, extern logistik och förpackningar

* Godkänd av Science Based Targets-initiativet.