Hållbarhet i framtidens mejeri

Allt vi människor gör påverkar morgondagen.

Och idag ser morgondagen inte speciellt bra ut. Som bonde måste man hela tiden tänka långsiktigt. Det vi sår idag avgör vad vi kan skörda imorgon.

Arlas hållbarhets­ersättning

För att belöna och finansiera Arlaböndernas åtgärder som bidrar till att minska klimatutsläppen på gårdarna inför vi en hållbarhetsersättning. Målet är att minska gårdarnas klimatutsläpp med 30 procent till 2030.

Vi skalar upp klimatmålen

Med planer på att gå över till fossilfria lastbilar, förnybar el och lågenergilösningar på alla marknader skalar Arla upp verksamhetens klimatmål från 30 till 63 procent. Science Based Targets-initiativet godkänner det nya målet och bedömer att det överensstämmer med de minskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C i enlighet med Parisavtalet.

Datadrivet klimatarbete

Läs om hur vi samlar in och använder klimatberäkningsdata för att minska utsläppen på våra gårdar.

Bönderna leder omställningen

I Sverige finns 2400 Arlabönder! Som bondeägt kooperativ är vi stolta när det kommer till vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan. Vi vill driva på utvecklingen för hela branschen och upprätthålla vår djurhållning i världsklass.

För att förbättra våra arbetsmetoder inom hållbart jordbruk och djurhållning har Arla tillsammans med en ägare startat innovationsgården. Gården fungerar som en mötesplats där bönder, intressenter och forskare kan testa ny teknik, utbyta kunskaper, och ta del av Arlas arbetssätt för en mer hållbar mjölkproduktion.

Djur som mår bra ger mycket mjölk och därmed ett lägre fotavtryck. På Arla är vi särskilt stolta över vårt kvalitetsprogram Arlagården® som har tydliga regler för djuromsorgen, och då är redan den svenska djurvälfärden i världsklass.

Hela vägen till köksbordet

Som Sveriges största livsmedelsföretag är det viktigt att vi ser vår påverkan i ett större perspektiv och tar ansvar hela vägen från gården till köksbordet.

Transporterna till och från gårdarna, och från våra mejerier ut i butik, är idag 100% fossilfria och våra mejerier drivs till övervägande del av förnybar el.

Förpackningar är en annan stor fråga för oss. Vi strävar ständigt efter att minska materialmängden och öka andelen förnybara och återvunna material. Dessutom ser vi till att förpackningarna är lätta att tömma så att all mat kommer till nytta.

Alla kan bidra

Inom Arla har vi målet att halvera vårt eget svinn i produktionen fram till 2030, men ambitionen är att detta också ska inspirera våra konsumenter. En tredjedel av all mat som produceras i Sverige slängs. För att motverka matsvinnet har vi till exempel infört märkningen ”Ofta bra efter” på flera av våra produkter. 

Recepten på Arla.se är alltid provlagade, näringsberäknade och utformade för att hela förpackningar ska gå åt i så stor utsträckning som möjligt. De ska även vara så goda och härliga att de inspirerar till en hälsosam livsstil.