Arlabloggen

Utgödsling, djurflytt och vårbruk

Idag gödslar Oleg ut i avvänjningsboxarna. Där stod de kalvar som blivit tillräckligt gamla för att sluta dricka mjölk.

Här kör jag ner dom kalvarna till ungdjursstallet där de ska fortsätta att växa.

Efter så stora kalvar blir det en hel del gödsel och halm att köra ut.

Efter att den gamla gödselbädden tagits bort fylls det på med ny fräsch halm. Under sommarhalvåret måste gödselbädden bytas ut var 10:nde dag för att inte det ska ske någon flugkläckning. Flugor är ett gissel för både folk och fä.

Min pappa Magnus plockar sten med lastmaskinen.

All sten tippas i en dumpervagn och ska forslas bort till skogen. Där gör vi skogsvägar till skogsmaskiner och timmerbilar av stenen.