Arlabloggen

Upp i tornet och borra ner i förstaskörden!

Nu har vi utfodrat korna flera månader med ensilage från silotornet. Den skörd som har legat överst i tornet var andra skörden ensilage och den är nu slut. Eftersom det är annat näringsvärde i första skörden så behöver vi räkna om foderstaten. För att kunna analysera fodret måste vi ta ut ett representativt prov, ett genomsnitt för den skörden. Calle klättrade upp i tornet med en stor borr som vi lånat av husdjursföreningen. Tänk vad kallt det är nu jämfört med när skörden lades in. Det var i början på sommaren det.  Han vred borren tills den kom ner en dryg meter i ensilaget. Djupare gick inte att komma. Det var så hårt packat att det inte gick att komma längre ner. I tornsilon är fodret hårt packat (ca 800kg foder per kubikmeter). Inuti borren samlades en kärna med ensilage som vi sedan blandade om och skickade på analys. Inom en vecka borde vi ha foderprovet. Hoppas svaret kommer innan Julhelgen så jag hinner räkna och ändra i datafodervagnen. Men redan nu märker vi på korna att det är lite bättre krut i fodret eftersom mjölkmängden har ökat lite grann.