Arlabloggen

Majsens växtkraft

Majsen är en fantastisk gröda.  Jag tänker på hur den såg ut i våras efter sådd och uppkomst. Några späda blad som är känsliga för konkurrerande ogräs.

Idag är  majsen kraftig och över 2,5m hög. Den har blommat ett tag och kolvarna blir då befruktade. Det är kolven som vi vill åt inför skörden, den innehåller mycket stärkelse. Allting hackas ner till en fin grönmassa. Vi tror att skörden kommer att inträffa runt 20 oktober. Det största hotet för majsen är vildsvinen som vi kommer att jaga med full kraft för att hålla stången tills skörden är bärgad.