Tävlingsregler

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 5. För att vara med och tävla måste du:
  Rita och beskriva din idé för Arlas uppfinnartävling i kategorierna förpackning och mat.
  Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 6. Tävlande har rätt att skicka in flera bidrag.
 7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 31 december 2015. Vinnaren kommer att utses senast den 31/1 2016 och publiceras på arla.se/arlakadabra. Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.
 8. Vinnarna utses av en jury bestående av 4 representanter från Arla och Brorrudi. Juryn utser vinnare baserat på det bidrag som juryn anser vara mest den mest kreativa och nytänkande idén (som kopplar till Arla). Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Tre vinnare per kategori publiceras på webben. Två förstapristagare, en inom varje kategori, vinner varsitt presentkort à 800 kr som kan användas på Arlas webbshop.  Andra- och tredepristagarna vinner presentkort på 300 kr som kan användas i Arlas webbshop. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnarna kommer att bli informerade via telefon eller e-post. Vinnarna kommer också att med namn samt ort eller ålder publiceras på www.arla.se/arlakadabra. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.
 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga av dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 13. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har skapat text och bild/illustration och att materialet inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.
 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.