Till bords – På rätt sätt

En bra bordsplacering gör att alla har trevligt. Här följer lite tips för ett traditionellt upplägg.

Brudparet ”ska” sitta i mitten av huvudbordet – honnörsbordet. Till höger om brudgummen sitter bruden och till vänster brudens mamma. Höger om bruden sitter brudens far och höger om denna sitter brudgummens mor. Nästa steg till höger sitter prästen/vigselförättaren (om denna är manlig) respektive äldre nära kvinnlig släkting.

Till vänster om brudgummen sitter brudens mor, som i sin tur har brudgummens far till bordet. Därefter, till vänster, kommer en äldre kvinnlig släkting, eller en eventuell kvinnlig präst. Man brukar varva brudens och brudgummens släktingar och de äldre får placeringar närmare brudparet. Likaså sitter nära släktingar närmare än avlägsna.

Sära på förlovade

Vid bordet placeras varken gifta (förutom brudparet!) eller frånskilda med varandra men i kyrkan sitter alltid föräldrarna tillsammans. Nyförlovade får, och vill, gärna sitta bredvid varandra, men har de varit förlovade länge kan de gärna säras på.

Toastmastern, om ni har någon, bör sitta så att han eller hon har bra överblick och kan se både brudparet och den köksansvariga. Om någon är rullstolsburen är det klokt att denna sitter nära utgången. Men regler måste kunna brytas, till exempel om prästen inte sitter med, vilket är ganska vanligt.

En grundregel för både bordsplaceringen och inbjudan är att det är brudparet som bestämmer. Ingen placering eller gäst är given!