logotyp-gefleortens--v2-500x500.png

Gefleortens

Sedan 1933 har Gefleortens varit Gävleområdets mjölk och det kommer vi att fortsätta vara. Gefleortens mjölk och grädde produceras inte längre i Gävle men mjölkgårdarna och varumärket finns fortfarande kvar i området nära dig. Genom att köpa den här mjölken stöttar du våra gårdar i området och hjälper till att hålla landskapet öppet.

Grundat i Gävle 1933

Föreningen bildades våren 1933 av 17 små lokala mejerier och verksamheten startade den 1 juli samma år. De senaste åren har enbart mejeriet i Gävle funnits kvar, men tvingades under 2020 stänga ner på grund av ekonomiska svårigheter och verksamheten flyttas till Kallhäll. Men bönderna som tidigare levererat sin mjölk till Gefleortens mejeri finns kvar. Tack för att du fortsätter stötta dem.

MER OM GEFLEORTENS

Finns alla lokala bönder kvar?

Ja, de lokala bönderna finns kvar. Alla bönder som valde att ansluta sig till Arla i samband med Gefleortens och Arlas samgående 2017 kommer att leverera sin mjölk till mejeriet i Kallhäll. De är nu delägare i Arla på lika villkor som tidigare Arla-bönder.

Varför försvinner vissa produkter?

Vi vet att många har haft sina favoritprodukter i Gefleortens sortiment. Storsäljarna har under lång tid varit mjölken och grädden och det är de produktkategorierna som vi kommer att fortsätta sälja under varumärket Gefleortens.

Vad händer med mejeriet?

Gefleortens mejeri har varit specialiserat på färsk mjölk och har under lång tid haft ekonomiska problem. När Arla och Gefleortens gick ihop trodde vi att det skulle gå att vända den utvecklingen genom att minska produktsortimentet och personalstyrkan men minskad efterfrågan på traditionella mjölkprodukter har gjort den ekonomiska situationen mer ohållbar. För att säkra att bönderna inte förlorar sina pengar läggs därför mejeriet ner.

Varför behåller ni varumärket Gefleortens?

Eftersom de bönder som tidigare levererat sin mjölk till Gefleortens mejeri finns kvar i området och fortsätter producera mjölk kommer vi att fortsätta sälja mjölk och grädde under varumärket Gefleortens. Det kommer att vara det bästa alternativet för konsumenterna i området att stötta bönderna.

Varifrån kommer mjölken?

De bönder som tidigare levererade sin mjölk till Gefleortens mejeri kommer nu att leverera mjölk till mejeriet i Kallhäll, norr om Stockholm. Där kommer mjölken att förädlas tillsammans med mjölk från övriga Mellansverige.