Här är våra

Smarta förpackningar

Förpackningar är en stor fråga för oss på Arla. Varje år förpackar vi bara i Sverige nästan en miljard produkter. Vi vill förstås att de ska vara så bra som möjligt för klimatet och miljön.

Översikt – våra förpackningar

Vi ställer höga krav på våra förpackningar. De ska tåla kyla, fukt och transporter. De ska vara praktiska att använda och lätta att återvinna. De ska göra att produkterna håller länge, vara lätta att tömma och inte innehålla mer material än nödvändigt. Och de ska ha låg klimatpåverkan – det gäller både materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras.

Vår övergripande ambition är att minska klimatpåverkan från Arlas förpackningar med 25 procent fram till år 2020, jämfört med 2005. För att nå det målet måste vi fortsätta minska materialmängden i förpackningarna. Vi måste också fortsätta öka andelen förnybara och återvunna förpackningsmaterial. Idag är cirka 80 procent av råvaran i våra förpackningar förnybar. Att minska förpackningarnas klimatpåverkan är en del av vår miljöstrategi – och vi har kommit en god bit på väg.

Förpackningar med låg klimatpåverkan

  • Innehåller så lite förpackningsmaterial som möjligt
  • Är energisnåla att tillverka
  • Är lätta att återvinna
  • Består av förnybara och återvunna förpackningsmaterial
  • Är lätta att tömma

Ny, praktisk förpackning – samma goda yoghurt!

  • Lätt att öppna och återförsluta.
  • Lätt att tömma och återvinna.
  • Renare upplevelse med mindre spill.
Läs mer om förpackningen
brun men grön

Ekoförpackning

Läs om vår ekoförpackning

Allt om våra förpackningar