Här är våra

Smarta förpackningar

Förpackningar är en stor fråga för oss på Arla. Varje år förpackar vi bara i Sverige nästan en miljard produkter. Vi vill förstås att de ska vara så bra som möjligt för klimatet och miljön.

Hoppa direkt till:

Nyheter  |  Översikt – våra förpackningar

Vi ställer höga krav på våra förpackningar. De ska tåla kyla, fukt och transporter. De ska vara praktiska att använda och lätta att återvinna. De ska göra att produkterna håller länge, vara lätta att tömma och inte innehålla mer material än nödvändigt. Och de ska ha låg klimatpåverkan – det gäller både materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras.

Förpackningar med låg klimatpåverkan

  • Innehåller så lite förpackningsmaterial som möjligt
  • Är energisnåla att tillverka
  • Är lätta att återvinna
  • Består av förnybara och återvunna förpackningsmaterial
  • Är lätta att tömma

Förpackningsnyheter

Allt om våra förpackningar