Här är våra

Smarta förpackningar

Varje år förpackar vi på Arla i Sverige nästan en miljard produkter. En så stor mängd gör förstås att vi har möjlighet att göra stor skillnad. De val vi gör ska vara så bra som möjligt för produkten, klimatet och miljön. Och så snart det finns bättre alternativ väljer vi dem.

Hoppa direkt till: Nyheter | Frågor och svar

Läs mer om våra nya fastsittande korkar

Vi ställer höga krav. Förpackningarna ska tåla kyla, fukt och transporter. De ska vara praktiska att använda och lätta att återvinna. De ska göra att produkterna håller länge, vara lätta att tömma och inte innehålla mer material än nödvändigt. Och de ska ha låg klimatpåverkan – det gäller både materialen de tillverkas av och den energi som används när de produceras.

Våra mål och hur vi jobbar

Våra mål är att förpackningarna ska vara helt återvinningsbara 2025 och att användningen av nytillverkad fossilbaserad plast ska vara nere på noll senast 2030.

På väg mot målen förbättrar vi våra förpackningar steg för steg. Framför allt fokuserar vi på kloka materialval och prioriterar återvunna och ansvarsfullt producerade råvaror. Återvinning är också viktigt så att råvaran i förpackningarna utnyttjas optimalt. Vi skapar förpackningar som är lätta att återanvända och återvinna, och vi hjälper konsumenterna att sortera dem rätt.

Förpackningar med låg klimatpåverkan

  • Innehåller så lite förpackningsmaterial som möjligt
  • Är energisnåla att tillverka
  • Är lätta att återvinna
  • Består av förnybara och återvunna förpackningsmaterial
  • Är lätta att tömma
  • Skyddar produkten väl och minskar risken för matsvinn
Förpackningar med låg klimatpåverkan

Bra på återvinning

Av Arla Sveriges totala klimatpåverkan står förpackningarna bara för några få procent, men eftersom vi är ett stort mejeri så är förpackningar ett mycket vik-tigt område. Jämfört med många andra länder ligger vi bra till i Sverige, eftersom vi har så hög andel förnybar råvara i våra förpackningar och ett så välfungerande återvinningssystem. Men vi kan fortfarande bli ännu bättre även i Sverige!

Koll på innovationer

Det händer en hel del inom förpackningsdesign och -material. Vi samarbetar med våra leverantörer och håller oss uppdaterade kring de senaste innovationerna. Eftersom återvinning av förpackningar är en viktig del för vi även en löpande dialog med myndigheter för att bidra till att driva utvecklingen framåt.

Få svar på din fråga

Här får du svar på de vanligaste frågorna kring våra förpackningar.