Miljö & socialt ansvar

Global miljöstrategi

Arla har alltid värnat om miljön och vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre på att verka i samklang med naturen. Därför har vi bland annat en global miljöstrategi och tydliga klimatmål.

För närvarande arbetar vi efter Miljöstrategi 2020 som beslutades 2011. Miljöstrategin har ett ”livscykelperspektiv” och omfattar hela produktionskedjan från ko till konsument. I miljöstrategin presenteras våra målsättningar inom områdena: hållbart lantbruk, utsläpp och växthusgaser, vatten och energi samt inget avfall. Läs mer om Arlas globala miljöstrategi här (Eng).

EKO LIGGER STEGET FÖRE

Det ställs särskilda krav på de ekologiska gårdarna. De ska exempelvis ha ett så naturligt och slutet kretslopp som möjligt och använder därför inte handelsgödsel eller bekämpningsmedel.

Ekologisk produktion

Arla Foods 2020-strategi

Arla Foods strategi 2020, vår vision och mission, koncernstrategi och värdegrund.

Läs mer (ENG)