Arlagården® - Arlas kvalitetsprogram för gården

Arlagården® - Arlas kvalitetsprogram för gården

Vårt kvalitetsprogram Arlagården® innehåller olika krav på mjölkproduktionen på alla Arlagårdar. Arlagården® säkerställer att mjölk av hög kvalitet produceras ansvarsfullt och stöttar vår omställning till en ännu mer hållbar mejeriproduktion.

Kvalitetsprogrammet Arlagården® måste alltid följas av alla våra ägare i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Luxemburg, Belgien och Storbritannien. Utöver att ägarna följer all tillämplig nationell lagstiftning samt EU:s lagstiftning, uppfyller de även väletablerade branschstandarder i de olika länderna.

Arlagården® står för en globalt anpassad gårdsstandard

Ända sedan lanseringen 2003 har Arla kontinuerligt uppdaterat och utvecklat kvalitetsprogrammet Arlagården® för att säkerställa högsta klass inom allt från djuromsorg och hållbarhet till hygien och säkerhet. Detta görs både för att leva upp till kraven och önskemålen från kunder och konsumenter och för att bidra till utvecklingen av de förutsättningar och möjligheter som mjölkbönder har. Som kooperativ drivs den kontinuerliga utvecklingen av Arlagården® av ett starkt samarbete mellan ägare och experter för att definiera krav och säkerställa en hållbar revisionsprocess. Vårt program Arlagården® kan ses som branschledande eftersom det är enhetligt i alla våra sju ägarländer och med ett och samma externa revisionsföretag som bedömer alla Arlabönder enligt samma kriterier. Resultatet är ett globalt anpassat och holistiskt program för hur en mjölkgård ska drivas.

Den senaste större uppdateringen av Arlagården® gjordes i början av 2020.

Arlagården® står för gårdsmanagement i toppklass

  1. För att garantera att alla krav i Arlagården® uppfylls har Arlabönder utvecklat och åtagit sig att följa samma rutiner för kontroll och efterlevnad. De bygger på:
    Halvårsvisa egenkontroller: Var sjätte månad utvärderar och dokumenterar alla Arlabönder sina rutiner på gården och jämför dessa med kraven i Arlagården®. Bland annat ska varje ko bedömas på fyra områden – hull, hältor, skador, renhet – som är viktiga för hennes välbefinnande.
  2. Oberoende tredjepartsrevisioner: Minst en gång vart tredje år, kompletterade av stickprovskontroller, görs en kontroll på gården av efterlevnad av kraven i Arlagården®. Kontrollerna utförs av Arlas externa revisionspartner SGS (ett världsledande internationells inspektions-, kontroll-, testning- och certifieringsföretag).

Mer information om kvalitetsprogrammet Arlagården

Läs mer om kvalitetsprogrammet Arlagården (PDF)