Hållbarhet

Transporterna – Genomtänkt logistik

Varje dag transporteras vår mjölkråvara från gårdar till mejerier och slutligen till din livsmedelsbutik. För varje transport ser vi möjligheter att minska utsläppen. Det är en del av vårt mål att minska utsläppen med 63 procent (egen logistik) och 30 procent (tredjepartslogistik) till 2030.*

Fossilfria lastbilar

Eftersom vi äger en stor andel av våra fordon innebär det att vägen framåt är kantad av möjligheter. Om du ser en Arlalastbil på en svensk väg kör den inte bara mejeriprodukter till livsmedelsbutiker, utan är också en del av en flotta som blev 100 procent fossilfri redan 2018. Och vi ökar takten med ett tydligt mål: att se till att all egen logistik i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Storbritannien drivs med 100 procent fossilfri energi till 2030. 

Fossilfria lastbilar

Vi testar gödsel

Vi undersöker hela tiden nya sätt att minska utsläppen. Som ett pilotprojekt om bajs. Kanske inte det du först tänker på när det gäller bränsle, men bajs, eller kogödsel, är definitivt en resurs vi har ett överskott av.  

Gödsel kan brytas ner (rötas) och omvandlas till biobränsle som kan driva lastbilar som är anpassade för det. Gödsel kan också omvandlas till el. Elen från en enda hink gödsel skulle potentiellt kunna driva en av våra ellastbilar i cirka 5 mil. Så framtidens lastbilar kan sannolikt komma att drivas med gödsel.  

Vi testar gödsel

Smartare från a till b

Hur våra lastbilar körs och drivs hjälper oss att minska utsläppen från transporterna. Det handlar inte bara om hur långt vi kör, utan också om hur vi kör. I Sverige har vi samarbetat med en leverantör av optimeringsprogramvara för att optimera rutterna för de tusentals dagliga leveranserna av mejeriprodukter till våra kunder. Våra chaufförer utbildas också i bränslesnål körning för att minska bränsleförbrukningen och köra lugnare. 

Smartare från a till b

*Läs mer om Arlas klimatmål här: https://www.arla.se/hallbarhet/klimatmal/