Vårt ansvar (CSR)

Vi har möjlighet att göra skillnad. Och med den möjligheten följer ett stort ansvar.

Arla är ett bondeägt kooperativ. Det betyder att det är vi mjölkbönder som tillsammans äger Arla med dess mejerier, kontor, lastbilar och lager. Det är vi bönder som fattar de viktiga besluten om Arla och dess framtid. Och all vinst som Arla gör går tillbaka till oss.

Tillsammans är vi starka, och tillsammans kan vi göra skillnad – för den enskilde bonden, för dig som konsument och för samhället i stort. Och med möjligheten att göra skillnad följer också ett stort ansvar.

Ett ansvar som börjar redan på den lokala mjölkgården, med Arlabondens omsorg om sina djur och den omgivande naturen. Om korna mår bra så blir mjölken bra, brukar vi säga. Och god djurhållning är inte bara en förutsättning för välmående kor, utan också för varje mjölkbondes långsiktiga lönsamhet. Ett jordnära ansvar, om man så vill.

Naturligt goda mjölkprodukter

I vårt ansvar ingår också att tillhandahålla naturligt goda och näringsrika mjölkprodukter av högsta kvalitet. Tack vare vår unika överblick över hela produktionskedjan – från ko till konsument – kan vi garantera både kvalitet och livsmedelssäkerhet i varje led. 

Vårt kvalitetsprogram Arlagården® ställer tuffa krav på alla gårdar som levererar mjölk till Arla. Reglerna omfattar bland annat djurvälfärd, mjölkkvalitet och klimatpåverkan. Där ingår även krav på egenkontroll samt rutiner för externa revisioner och stickprovskontroller. Under 2020 införde vi en nollvision som har ännu större fokus på djuromsorg och som ska säkra att alla kor, på alla gårdar ska må bra varje dag. Allt för att du som konsument ska kunna känna dig helt trygg med kvaliteten på mjölken, osten och smöret på frukostbordet.

En levande landsbygd

Men vårt ansvar slutar inte där. Varje dag, året om, hämtar tankbilar från Arlas mejerier dagsfärsk mjölk från små och stora gårdar över i stort sett hela landet. En service som i förlängningen bidrar till tusentals arbetstillfällen och en levande landsbygd. 

Med våra åkrar, beteshagar och gräs- och klöverängar ser vi till att hålla de svenska landskapen öppna. Kulturmiljöer som är vackra och härliga att vistas i, men som också är nödvändiga för naturens eget kretslopp. Våra mjölkkors bete ger upphov till en myllrande biologisk mångfald av både växter och djur och är dessutom helt avgörande för flera av våra livsviktiga ekosystem. 

Ett sådant system är de pollinerande humlorna och bina, som ser till att örter, blommor och andra grödor växer överallt, från åkrar till trädgårdsland. Ett annat ekosystem är naturbetesmarkernas och gräsodlingarnas förmåga att binda koldioxid i marken. Denna så kallade kolinbindning, eller kolinlagring, minskar förekomsten av växthusgaser i atmosfären. 

Vi Arlabönder har helt enkelt en nyckelroll i flera av den svenska naturens viktigaste ekosystem. Som stor livsmedelstillverkare anser vi att det är extra viktigt för oss att främja ett positivt avtryck på både miljön och klimatet. Det gör vi inte minst genom att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling – på mjölkgårdarna, i våra transporter, i tillverkningen, på mejerierna och vid valet av förpackningar.