Bonden Kerstin

Vår hållbarhetsrapportering

Sedan 2022 är Arlas hållbarhetsrapportering en integrerad del av koncernens årsredovisning. Vår årsredovisning är en detaljerad redovisning av företagets finansiella resultat och hållbarhetsresultat, risker, strategi och styrning. När det gäller hållbarhet beskriver vi hur vi arbetar för att nå våra vetenskapsbaserade klimatmål, miljömål samt våra hälsorelaterade och sociala ambitioner. Här finns även våra externt reviderade ESG-siffror. 

Äldre hållbarhetsrapporter

Läs våra äldre CSR-rapporter (ENG)