• Artiklar
  • Ekosystemtjänster – vad är det?

Ekosystemtjänster – vad är det?

Ekosystemtjänster – vad är det?

Ekosystemtjänster är nödvändiga för vårt välbefinnande, vi skulle till och med inte klara oss utan dem. Här berättar vi vad ekosystemtjänster är för någonting och hur de hjälper oss människor och jorden att frodas.

Vad är ekosystemtjänster?

I korthet kan man säga att ekosystemtjänster är tjänster och nyttigheter som vi får ”gratis” av naturen, det som gör att ekosystemen fungerar. Till exempel att insekter pollinerar växter, som i sin tur renar luften, och att vatten renas naturligt genom olika jordlager i marken. Även sådant som att vi äter frukten från träd och eldar med trä är ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänsterna är beroende av naturens ekosystem, vilket innebär områden i naturen där miljön och allt levande samarbetar. Det kan vara allt från en trädgård eller ett korallrev till ett stort skogsområde eller hela planeten jorden. Här samarbetar bland annat maskar, växter, vatten och bakterier.

Hot mot ekosystemen

Ekosystemtjänster är helt nödvändiga för vårt välbefinnande, ja hela vår överlevnad, och vi skulle inte klara oss utan dem. Fungerande ekosystem är avgörande för att kunna hantera till exempel klimatförändringar. När vi människor hugger ner träd, släpper ut föroreningar och förstör vattendrag gör det att ekosystemen blir hotade.

Fyra olika typer av ekosystemtjänster

Ekosystemtjänsterna brukar delas upp i fyra olika kategorier – försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster, som alla är viktiga på olika sätt.

  • Försörjande tjänster är sådant som är viktiga för människors överlevnad, som till exempel mat, bränsle, medicin och dricksvatten.
  • Reglerande tjänster är viktiga för att naturen ska fungera på ett bra sätt. Till exempel att vatten renas naturligt, att växter tar upp koldioxid, att skog förhindrar översvämningar och att insekter pollinerar växter.
  • Kulturella tjänster skänker glädje och mening till oss människor. Detta kan vara till exempel friluftsliv, ekoturism och att färre naturkatastrofer ger färre konflikter.
  • Stödjande tjänster behövs för att alla andra ekosystemtjänster ska fungera. Till exempel näringsrik jord, vatten och fotosyntesen.

Ekosystemtjänster på mjölkgårdar

Utan livsmedel som mjölk – och även korn, gryn och grönsaker från våra gårdar – klarar vi oss inte. Och i naturen hänger allt ihop, så för att bonden ska kunna odla foder till korna och mat till människor krävs att ekosystemen är friska. Läs mer här om biologisk mångfald på Arlagårdar.