Hållbarhet

Korna – Mjölkens ursprung

Din mejeriprodukt börjar med friska kor. Våra ägare tar väl hand om korna med hjälp av ett starkt engagemang och vetenskapsbaserade metoder. De ser till att mjölken som levereras till mejeriet håller hög kvalitet genom en helhetssyn på djurskydd och gårdsstandarder. Det är en strategi som förverkligas genom vårt kvalitetsprogram Arlagården®.

Med omsorg om korna

En välmående ko är i allmänhet frisk och producerar mjölk av hög kvalitet. Noggrann omsorg om korna är alltså något som både kon och bonden vinner på. Våra ägare har ett engagemang för djurvälfärd och för att värna den följer de vårt kvalitetsprogram Arlagården®. Det innebär exempelvis att ge korna tillgång till bete under sommaren och till rena, bekväma platser att vila på. På vissa gårdar har de även mjuka madrasser och automatiska borstar – eftersom korna uppskattar en bra massage.

Med omsorg om korna

Ansvarsfull användning av antibiotika

Precis som friska människor kan friska kor bli sjuka och behöva lite extra omsorg. Arlaböndernas kor får bara antibiotika som behandling, aldrig i förebyggande syfte. Om en ko behandlas med antibiotika tas den bort från mjölkproduktionen. När kon är färdigbehandlad testas mjölken flera gånger och om antibiotikarester upptäcks så kasseras mjölken. Bra rutiner hjälper ägarna att hålla korna friska. 

Ansvarsfull användning av antibiotika

Foder av hög kvalitet

Kor äter mycket foder som vi människor inte kan äta och omvandlar det till näringsrik mjölk. Det är därför vi tycker att kor är så fantastiska! Att se till att korna får bra foder är avgörande för deras välbefinnande. Arlabönderna odlar det mesta av fodret på den egna gården, vilket minskar fodertransporterna och ger lägre kostnader. Vissa gårdar utforskar också nya utfodringstekniker. Att optimera utfodringen hjälper gårdarna att minska utsläpp som är kopplade till fodersvinn och kornas idissling, samtidigt som det höjer mjölkens kvalitet och kvantitet. 

Foder av hög kvalitet