• Artiklar
  • Nya fastsittande korkar på våra förpackningar
Förpackning

Nya fastsittande korkar på våra förpackningar

Nya fastsittande korkar på våra förpackningar

Visste du att en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning i naturen är plastlock från flaskor? För att ändra på det har en helt ny typ av kork tagits fram – och Arla hänger så klart på! Läs mer om nya förpackningen och hur du återvinner den.

Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar. Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Fler produkter får skruvkork

Den nya lagstiftningen gäller egentligen bara drycker, men då fler produkter packas på samma maskiner kommer fastsittande korkar även finnas på produkter som fil, grädde och yoghurt.

Hur sorteras den nya förpackningen?

Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

skruvkork-1440x470

  1. Vrid moturs för att öppna.
  2. Lyft och lås locket i öppet läge efter ett "klick”.
  3. Vänd tillbaka och vrid medurs för att stänga och spara till senare användning.

Så här funkar det!

Pure-TwistFlip™ from Elopak ASA on Vimeo.

Läs mer om hur vi arbetar med förpackningar och hållbarhet här!