Hållbarhet

Mejerierna – Magiska platser

Det är i våra mejerier som vi förvandlar mjölkråvara till välsmakande och näringsrika produkter. I mejeriet kombineras kunskap och hantverk som utvecklats under mer än hundra år. Och idag är det olika hållbarhetsåtgärder på våra mejerier – från vilken energi vi använder till det matsvinn vi kan undvika – som hjälper oss att nå vårt mål om en minskning av växthusgasutsläppen på 63 procent, från 2015 till 2030.*

Kraft för förändring

Att förvandla mjölkråvara till välsmakande mejeriprodukter kräver energi. Mycket energi. Därför arbetar vi för att se till att mer och mer av den energin kommer från förnybara källor. Vårt mål är att hela vår europeiska produktion ska drivas med 100 procent förnybar el senast i slutet av 2025, och inom Arla i Sverige är detta redan en realitet.

Idag har vi inköpsavtal med företag inom förnybar energi och vi köper och äger egna projekt för förnybar energi, inklusive solkraftsparker i anslutning till några av våra mejerier. Vissa mejerier köper även el i form av ursprungsgarantier direkt från Arlagårdar.  

Kraft för förändring

Varje steg räknas

Tänker du på att släcka onödiga lampor för att spara energi? Vi betraktar också våra mejerier ur ett energibesparingsperspektiv och minskar vår miljöpåverkan steg för steg. Från större åtgärder, som att installera effektivare värmepumpar, till mindre åtgärder, som att installera LED-lampor som släcks automatiskt. Varje åtgärd hjälper oss att minska vår energianvändning. Allt räknas. 

Varje steg räknas

Energirika medarbetare

Det här är Maria, en av våra engagerade medarbetare, som hjälper till att omvandla vetenskapsbaserade mål till hållbarhetsåtgärder. Varje anläggning har en energisamordnare som Maria, som övervakar, analyserar och tar fram planer för att effektivisera energianvändningen. 

Vår globala arbetsgrupp för energisamordnare har ett gemensamt forum för kontinuerlig utbildning och utbyte av framsteg, utmaningar och erfarenheter – kunskap som bidrar till vårt mål för 2030 om en minskning av växthusgasutsläppen med 63 procent, jämfört med 2015.

Energirika medarbetare

Ju mindre matsvinn, desto bättre

Vår ambition till 2030 är att minska svinnet i vår värdekedja med 50 procent, jämfört med 2015. På samma sätt som du säkert gör hemma försöker vi åstadkomma detta genom att använda så mycket av våra råvaror som möjligt. Smarta sensorer och andra innovativa lösningar hjälper oss att upptäcka svinn i vår produktion.  

Om vi har produktrester som inte kan användas för att tillverka andra produkter så går de till produktion av djurfoder eller till biogas. Vi arbetar även med donationer av förpackade produkter, exempelvis till Matmissionen. Och via Arla Deals kan vi sälja produkter med kort datum till vissa kunder, till exempel restauranger. 

Ju mindre matsvinn, desto bättre

*Läs mer om Arlas klimatmål här: https://www.arla.se/hallbarhet/klimatmal/