Hållbarhet

Gårdarna – Där allt börjar

Som bondeägt kooperativ börjar allt med våra ägare, Arlabönderna, och deras tusentals gårdar i sju europeiska länder. Våra engagerade ägare arbetar hårt varje dag för att skapa framtidens mejeriprodukter, bland annat för att nå vårt ambitiösa mål till 2030 om att minska de gårdsbaserade utsläppen per kilo mjölk med 30 procent, jämfört med 2015.*

Ersättning för åtgärder

Tänk om du fick betalt för dina insatser för att minska ditt klimatavtryck. Det får Arlas ägare, mjölkbönderna. För att uppmuntra ägarna att minska mjölkens klimatpåverkan och förbättra skyddet av den biologiska mångfalden på gården får de poäng. Exempelvis ger det poäng att utfodra korna på ett effektivt sätt, hantera gödseln klokt eller att använda förnybar el. Ju fler poäng en Arlabonde får, desto mer betalt får hen per kilo mjölk. Upp till 500 miljoner euro årligen är öronmärkta som hållbarhetsersättning, FarmAhead™ Ersättning till våra ägare. 

Ersättning för åtgärder

Verktyg för beräkning

Att hjälpa våra ägare att hitta sätt att minska utsläppen på deras gårdar kräver kunskap. Därför har vi utvecklat ett verktyg, FarmAhead™ Beräkning, för att samla in data och bygga upp vår kunskap. Ägarna svarar på ett hundratal frågor: allt från vad korna äter till hur mycket energi som används på gårdarna. Resultaten verifieras av oberoende rådgivare och all data ger oss djupgående insikter om mjölkproduktionen i de sju nordeuropeiska länder där våra ägare är verksamma. Lärdomarna hjälper oss att stödja och motivera Arlabönderna att fortsätta minska utsläppen. Vi delar också med oss av kunskapen till intressenter i branschen, till politiker och forskningspartners, för att hela tiden utvecklas. 

Verktyg för beräkning

Fem nyckelområden

Det är alltid bra att ha ett tydligt fokus. Men på vad? Baserat på data från vår årliga FarmAhead™ Beräkning har vi identifierat fem områden som vi i dagsläget vet har stor potential att minska klimatpåverkan för en mjölkgård. Vi kallar dem Big 5 och dessa är fodereffektivitet, proteineffektivitet, hållbara djur, gödselanvändning och markanvändning. Nyckelområdena gäller för alla Arlagårdar, oavsett kornas ras, gårdsstorlek, geografi eller markförhållanden. 

Fem nyckelområden

Hej, jag äger Arla!

Mjölken du dricker och yoghurten du njuter av kommer till dig via personer som Vagn, Sara och Kristoff – våra hårt arbetande ägare. Varje enskild ägare gör skillnad, varje dag – från att ta hand om korna till att arbeta för att minska gårdens utsläpp. Alla Arlabönder följer också vårt kvalitetsprogram Arlagården®. De är en del av en kooperativ gemenskap som består av flera tusen Arlabönder i sju länder som delar med sig av kunskaper, utmaningar och framgångar. Tillsammans hjälper de oss att nå vårt mål till 2030 om att minska gårdsbaserade utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk med 30 procent, jämfört med 2015.

Hej, jag äger Arla!

*Läs mer om Arlas klimatmål här: https://www.arla.se/hallbarhet/klimatmal/