Miljö & socialt ansvar

Vårt miljöarbete

Vi vill minska miljö- och klimatpåverkan från ko till konsument.

Att minska vår miljö- och klimatpåverkan är ett ständigt pågående arbete för oss som stor livsmedelstillverkare. Vi vill bidra till en hållbar utveckling på mjölkgårdarna, i våra transporter, i tillverkningen, på mejerierna och vid val av förpackningar. Ledstjärnan för hur vi gör och vilka mål vi har är vår miljöstrategi.

Nu gör vi bara grön mjölk

2018 är året då vi gör all svensk mjölk och grädde, fil och syrade produkter så gröna vi bara kan.

Från den 1 maj 2018 är alla våra egna transporter 100 % fossilfria, två år innan vårt ursprungliga mål. Ser du en lastbil som det står Arla på kan du vara säker på att den kör fossilfritt. Läs mer om våra fossilfria transporter.

Från den 1 juli 2018 blir även produktionen grönare. Då går vi över till fossilfri el i våra mejerier där vi tillverkar färskvaror.

Mer om Arlas miljöarbete