Miljö & socialt ansvar

Vårt miljöarbete

Vi vill minska miljö- och klimatpåverkan från ko till konsument.

Att minska vår miljö- och klimatpåverkan är ett ständigt pågående arbete för oss som stor livsmedelstillverkare. Vi vill bidra till en hållbar utveckling på mjölkgårdarna, i våra transporter, i tillverkningen, på mejerierna och vid val av förpackningar. Ledstjärnan för hur vi gör och vilka mål vi har är vår miljöstrategi.

Mer om Arlas miljöarbete