Från fotavtryck till handavtryck

Våra produkter har en påverkan på klimat och miljö, något som ofta brukar kallas för fotavtryck. Det positiva är att vi redan har minskat exempelvis klimatfotavtrycket rejält. Och att vi har fler åtgärder och planer för att minska det ännu mer. Allt det positiva vi gör för miljön och klimatet kallar vi handavtryck.

handavtryck-fotavtryck-vit2-500x366.png

 

Vi ska alltså minska fotavtrycken och öka handavtrycken. Våra mål och hur långt vi har kommit på vägen kan du läsa om här.

Handavtryck vi jobbar med:

Ännu större handavtryck – våra viktigaste verktyg:

Vad kan du om kossor, klimat och handavtryck?