Hållbarhet i framtidens mejeri

 • Djuromsorg
 • Ekologiskt
 • Hållbar produktion i mejeriet
 • Hållbara & fossilfria transporter
 • Hållbara förpackningar
 • Hållbarhet på gården
 • Klimatberäkningar
 • Kvalitetsprogrammet Arlagården®
 • Vårt ansvar (CSR-rapporter)
 • Allt vi människor gör påverkar morgondagen.

  Och idag ser morgondagen inte speciellt bra ut. Som bonde måste man hela tiden tänka långsiktigt. Det vi sår idag avgör vad vi kan skörda imorgon.

  Vi skalar upp klimatmålen

  Med planer på att gå över till fossilfria lastbilar, förnybar el och lågenergilösningar på alla marknader skalar Arla upp verksamhetens klimatmål från 30 till 63 procent. Science Based Targets-initiativet godkänner det nya målet och bedömer att det överensstämmer med de minskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C i enlighet med Parisavtalet.

  Netto noll klimatavtryck

  Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Därför kraftsamlar vi nu mot en ny vision: att producera mjölk med netto noll klimatavtryck. Det betyder att den mängd koldioxid som växterna fångar upp och lagrar in ska vara lika stor som våra utsläpp av växthusgaser. För att nå dit ska vi minska våra fotavtryck och maximera de positiva värdena på gårdarna, öka våra handavtryck.

  Sveriges klimatlag säger att vi ska ha netto noll klimatavtryck till 2045. Vår ambition är att Arla ska nå dit snabbare än så. Vårt hållbarhetsarbete rymmer många olika områden, på den här sidan ger vi en överblick och sammanfattning av vad vi gör nu och planerar att göra för att fortsätta minska vår klimatpåverkan.

  Framtidens jordbruk

  Tillsammans med DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara har vi på Arla tagit fram rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött”. I rapporten kartlägger vi utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050. Resultaten visar att den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas.

  Bönderna leder omställningen

  I Sverige finns 2400 Arlabönder! Som bondeägt kooperativ är vi stolta när det kommer till vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan. Vi vill driva på utvecklingen för hela branschen och upprätthålla vår djurhållning i världsklass.

  För att förbättra våra arbetsmetoder inom hållbart jordbruk och djurhållning har Arla tillsammans med en ägare startat innovationsgården. Gården fungerar som en mötesplats där bönder, intressenter och forskare kan testa ny teknik, utbyta kunskaper, och ta del av Arlas arbetssätt för en mer hållbar mjölkproduktion.

  Djur som mår bra ger mycket mjölk och därmed ett lägre fotavtryck. På Arla är vi särskilt stolta över vårt kvalitetsprogram Arlagården® som har tydliga regler för djuromsorgen, och då är redan den svenska djurvälfärden i världsklass.

  Hela vägen till köksbordet

  Som Sveriges största livsmedelsföretag är det viktigt att vi ser vår påverkan i ett större perspektiv och tar ansvar hela vägen från gården till köksbordet.

  Transporterna till och från gårdarna, och från våra mejerier ut i butik, är idag 100% fossilfria och våra mejerier drivs till övervägande del av förnybar el.

  Förpackningar är en annan stor fråga för oss. Vi strävar ständigt efter att minska materialmängden och öka andelen förnybara och återvunna material. Dessutom ser vi till att förpackningarna är lätta att tömma så att all mat kommer till nytta.

  Alla kan bidra

  Inom Arla har vi målet att halvera vårt eget svinn i produktionen fram till 2030, men ambitionen är att detta också ska inspirera våra konsumenter. En tredjedel av all mat som produceras i Sverige slängs. För att motverka matsvinnet har vi till exempel infört märkningen ”Ofta bra efter” på flera av våra produkter. 

  Recepten på Arla.se är alltid provlagade, näringsberäknade och utformade för att hela förpackningar ska gå åt i så stor utsträckning som möjligt. De ska även vara så goda och härliga att de inspirerar till en hälsosam livsstil.