Historien om Arla
Följ med oss tillbaka

Historien om Arla

Här kan man läsa om Arlas historia från grundandet och fram till fusionen med MD Foods år 2000. Artiklarna handlar om ämnen som Arlas grundande, förpackningsdesign, mjölkflickor, mejeriindustrins rationalisering och Skärholmsfruarnas mjölkbojkott.

Vårt historiska arkiv finns samlat hos Centrum för Näringslivshistoria som också hjälpt oss skapa denna samling av såväl historisk fakta som kul kuriosa. Bilderna har, med några undantag, hämtats ur Arlas eget bildarkiv. Författarna till de texter du hittar här är experter inom sina områden - allt från idéhistorier till forna Arla-direktörer - och skriver artiklarna med så stor historisk precision som det bara är möjligt. Vi vill även tacka vår egen eldsjäl Britt Ullestad som är den som möjliggjort att vi har ett så imponerande arkiv idag.