Gösta Winberg –  den vänliga nydanaren
Arlas historia

Gösta Winberg – den vänliga nydanaren

Gösta Winbergs betydelse för dagens Arla och den svenska mjölkindustrin överhuvudtaget kan inte överskattas. Och då åsyftas inte den världsberömde tenoren med samma namn, utan vd:n i Mjölkcentralen under några av dess viktigaste decennier.

Gösta Winberg tillträdde som verkställande direktör i Sveriges då största mejeriföretag 1946 och stannade ända till 1969. Detta var en period av snabb teknisk utveckling, då mejerihanteringen genomgick en mycket stark förändrings- och utvecklingsprocess.

Ingenjören Winbergs huvudintresse låg särskilt på innovation och tekniska landvinningar. Han engagerade sig starkt i Mjölkcentralens centrallaboratoriums verksamhet, där företagets forskning och produktutveckling utfördes. Han spelade även en betydande roll för införandet av mjölkförpackningar av papper i Sverige.

Redan vid tillträdandet 1946 hade han åkt på en studieresa till USA för att studera pappersförpackningar, och senare inleddes samarbetet med Ruben Rausing. Winberg kämpade för pappersförpackningar, trots tvekan och motstånd från många håll. Bröderna Rausing har senare också erkänt att Tetra Pak som företag aldrig hade kunnat komma till om det inte varit för att Winberg tidigt trodde på idén och inledde ett samarbete.

Visste inget om mjölk

När Gösta Winberg tillträdde hade han emellertid ingen kännedom om mjölk. Ingenjör – ja, och framstående industriman, men branschen var helt ny för honom. Redan utrustad med ett antal revolutionerande idéer rörande organisation och industri satte han sig omgående också in i det branschspecifika, och han blev med tiden mycket kunnig.

Vid sidan om den tekniska produktutvecklingen blev även diversifiering av varumärken och marknadsföring en viktig uppgift för honom. Under Gösta Winbergs period i ledningen skedde en enorm ökning av Mjölkcentralens produktsortiment.

Gladlynt förändrare

Mjölkcentralen var dock ingen lätt organisation att komma till med radikala idéer. Det krävdes långa processer och maratonmöten för att övertyga styrelse och representanter för de tusentals delägarna som ytterst bestämde – och av vilka många helst såg att man gjorde som man alltid hade gjort. Men tack vare sin outtröttlighet och gladlynta personlighet fick han snart hela den väldiga skutan med sig.

Gösta Winberg införde även en ny personalpolitik. Det var viktigt att skapa ett hjärtligt förhållande mellan ledning och personal, men även mellan olika personalkategorier. ”Vi-andan” proklamerades, och en trivsam företagskultur växte fram.

Som person ska Gösta Winberg ha varit ”enkel, naturligt, vänlig och öppen, rättfram och ordhållig”, en person ”som väckte sympati och respekt hos alla han mötte”, om man ska tro hävdatecknarna. Vidare en människa som var lätt att få kontakt med och som aldrig hade långt till ett skratt.

Skriven av Edward Blom, arkivarie och skribent