Ostkakan satte Frödinge på kakan
Arlas Historia

Ostkakan satte Frödinge på kakan

Ordet Frödinge har närmast blivit synonymt med ostkaka, på samma sätt som närmaste grannorten Vimmerby kopplas ihop med Astrid Lindgren. År 2006 firade Frödinge ostkaka 50 år.

Ostkakan – en tradition på många svenska julbord – var sedan mitten av 1950-talet Frödingemejeriets och Arlas flaggskepp, som placerade det småländska orten på kartan. Mejeriföreningen, som dittills bestått av ett tämligen litet landsortsmejeri med smör och ost som främsta produkter, blev snabbt rikskänt för den gyllenbruna efterrätten.

Frödinge mejeriförening etablerades år 1929 i den lilla socknen Frödinge, en dryg halvmil nordost om Vimmerby i Småland. Redan vid sekelskiftet 1900 hade två mindre mejerier funnits inom socknen, men dessa lades ner före 1910. Därefter följde en tid då den enskilde Frödingebonden skötte sin egen mjölkförsörjning eller köpte in mjölk från närliggande mejeriföreningar.

I mitten av 1920-talet började mjölkproducenterna i Frödinge diskutera möjligheten att bilda ett eget mejeri. Frågan rann ut i sanden, men återupptogs 1929. Medlemspotentialen, liksom antalet kor inom området, undersöktes och ett fyrtiotal Frödingebönder med sammanlagt 300 kor antecknade sitt intresse för ett mejeri på orten. Det var tillräckligt för att göra slag i saken och bilda en mejeriförening.

Bönderna svarade för arbetet

För ändamålet inköptes mark, där en mejeribyggnad med en tämligen enkel utrustning från AB Separator uppfördes. Allt till en kostnad av omkring 50.000 kr. För att hålla kostnaderna nere utfördes transporter och stora delar av arbetet av bönderna själva.

Till föreståndare för mejeriet valdes mejeristen Edvin Vaster från Karlstorps mejeri. För lönen om 150 kr i månaden skulle han själv avlöna ett biträde, men han hade å andra sidan fritt husrum och fria mejeriprodukter.

Frödinges mejeriverksamhet gick bra och den befintliga maskinkapaciteten var snart otillräcklig. Därför kom en utbyggnad av byggnaden till stånd, och mejeriet kunde återinvigas i augusti 1938. Det var den första i raden av flera om- och tillbyggnader genom åren.

Gösta Carlsson en pionjär

Mejerist Vaster hade ett år tidigare begärt avsked och ersatts av Tage Johansson från Bramsboda mejeri. Han blev kvar till 1954. Därefter valdes Gösta Carlsson från Hulterstad-Stenåsa mejeriförening på Öland till föreståndare för Frödingemejeriet. Det skulle visa sig vara ett lyckat val.

1942 hade Frödinge börjat tillverka mesost. Därigenom fick föreståndare Carlsson idén att starta tillverkning av ostkaka, en småländsk tradition, bakad i var och varannan stuga. Med en investering på 3000 kr började Frödinge 1956 baka ostkakor i liten skala. Smålänningarna var inte svåra att övertyga om den nya produkten, men värre var det med övriga landet – till en början. En riktad charmoffensiv med provsmakning fick så småningom de stockholmska grossisterna och butiksägarna att kapitulera, och Frödinge ostkaka blev snart både rikskänd och populär.

Den 1 juli 1966 fusionerades Mariannelunds och Hultsfreds mejeriföreningar med Frödinge, och liksom många andra mejeriföreningar uppgick Frödinge i Mjölkcentralen (MC) 1969. Verksamheten vid Frödingemejeriet fortsatte emellertid, organiserat som ett helägt dotterbolag till MC, sedermera Arla och Arla Foods. Sedan maj 2006 ägs Frödinge Mejeri AB av den norska livsmedelskoncernen Rieber & Søn ASA.

Ägarförändringarna har emellertid inte påverkat Frödinges sortiment; sedan 1970-talet har Frödinges verksamhet i huvudsak varit inriktad mot frysta tårtor samt mat- och dessertpajer. Och ostkaka, förstås!

Skriven av Lisa Qviberg, arkivarie och skribent