Fusionen: Det började med Enigheden
Arlas Historia

Fusionen: Det började med Enigheden

Ett slumpartat möte på en buss i Helsingfors kom att utgöra startskottet för Arlas inbrytning på den danska mejerimarknaden, något som så småningom kom att leda till fusionen med MD Foods.

Genom att Sverige gick med i EU förändrades marknadsvillkoren för Arla. Signalen från Konkurrensverket om att tillväxt inom Sverige var omöjlig gjorde att Arla började snegla ut över gränserna.

Samarbetet under denna tid var mycket starkt med finska Valio, som under Iikka Hakkas ledning etablerat ett gemensamt utvecklings- och forskningsarbete tillsammans med Arla. Ingen tvekan rådde om att det både inom Valio och inom Arla fanns planer på ett närmare samgående utan att detta ledde till konkreta fusionsförhandlingar.

1994 ordnade Tetra Pak en jubileumskryssning, där de hade samlat mejeriföretag från hela världen på en historisk rundtur i Östersjön. Eremitaget i S:t Peterburg öppnades för första gången för en privat visning, och det var naturligtvis ett gyllene tillfälle till kontakter över företagsgränserna. På en buss i Helsingfors hamnade jag bredvid en trevlig dansk, Jörn Christiansen, som visade sig vara vd på ett litet mejeri i Köpenhamn, Enigheden af 1885. Jag visste då inte ens att Enigheden fanns.

Arla delade ägarskap med facket

Christiansen var ny som vd och förstod snabbt att Enigheden inte skulle klara sig själva, utan de sökte aktivt efter en partner. Strategiskt blev detta intressant för Arla, som gick in med 50 procents ägande medan övriga 50 procent kontrollerades av den danska fackföreningsrörelsen. En märklig ägarkonstellation, inte helt utan problem skulle det visa sig.

Arlas intåg i Danmark väckte stor sensation i danskt mejeribruk. Aldrig hade man föreställt sig ett sådant scenario och helt klart blev det tydligt att den kommande Öresundsbron skulle ha plats för transporter i båda riktningarna. Samtidigt utbröt ett mjölkkrig i Danmark då Enigheden bytte leverantör av mjölkråvara från MD Foods till ärkefienden Kløver Maelk, något som också utlyste ett stort priskrig inte bara mellan MD och Enigheden utan också mellan MD och Kløver.

Mjölkkriget kostade mycket på båda sidor och MD Foods vd Jens Bigum sökte kontakt med mig. I ett historiskt första möte i Köpenhamn träffades Jens Bigum, Kløvers vd Knud Hedegaard-Madsen och jag för att försöka stoppa kriget. Den första gången lyckades vi inte, men vid ett andra möte diskuterades för första gången en fusion på tre man hand. Kløvers styrelse var inte beredd att ta ett sådant steg då. Men Arla och MD gjorde upp om Enigheden och om ett nytt samarbete med syfte att i framtiden kunna komma fram i en fusion.

I Enigheden slog nyheten om att Arla hade sålt sina aktier till MD Foods ned som en bomb. Fackföreningsrörelsen hade behållit byggnaden vid Nörrebro och vid mejeriets stängning kunde den säljas till ett mycket högt belopp. Gav man kompensationen till de anställda skulle det ha motsvarat mer än 1 miljon danska kronor per anställd. Men de anställda ägde en mindre del och det var fackföreningsrörelsen som tag hand om fastigheten. Den stridbara ledaren för Kvinnornas Fackförening, Lilian Knudsen, var inte nådig i sin kritik över svenskarnas beteende och jag fick min största överhalning under mina år som företagsledare.

Finsk inbrytning i Sverige – och tvärtom

Satsningen på Enigheden, som tillkom av en slump, blev startskottet till ett allt djupare samarbete med MD Foods. Under tiden hade relationerna med finska Valio svalnat betydligt. Valios nye koncernchef Matti Kavetvuo genomförde stora förändringar i organisation och inriktning. Samarbetet med Arla avbröts och Valio utsåg Sverige till en strategisk marknad och gjorde en satsning med fruktyoghurt och låglaktosprodukter, samtidigt som Arla gjorde en stark inbrytning i Finland med fruktyoghurt och ost. Valio övertog också Arlas svenska agentur för Yoplait. Arla svarade med att lansera DrömYoggi – en av de mest lyckade lanseringarna under 90-talet.

Efter några år utvecklades en personlig relation mellan Matti Kavetvuo och mig, och planerna på ett djupare samarbete mellan Arla och Valio togs upp på nytt. Strategiskt var Arla nu på väg in en stor fusion för att skapa ett stort nordiskt mejeriföretag. Det stod mellan finska Valio eller danska MD Foods – ett mycket stort beslut för svenska mjölkbönder.

Skriven av Åke Modig, f.d. koncernchef i Arla Foods