Vad driver den ekologiska utvecklingen?
Arlas Historia

Vad driver den ekologiska utvecklingen?

Mejerierna leder utvecklingen av ekologiska varor. Inget annat livsmedel har så stor andel ekologisk försäljning som mjölken, och efterfrågan bara fortsätter att öka. Varför har då just mjölk en så hög andel ekologisk försäljning?

I botten ligger säkert den ökande oron för miljön i framtiden. Den ekologiska mjölken erbjuder en möjlighet till omedelbar handling för att bidra till en hållbar utveckling. Den kräver dessutom inte någon omväg till särskilda butiker, vilket är nog så viktigt för alla som måste stresshandla mellan dagishämtningen och middagsmatlagningen.

En viktig faktor är också att ekologiskt uppfattas som mera hälsosamt, både för kor och för människor, av de allra flesta som köper ekologiska varor. Den upplevda hälsovinsten har visat sig vara en genomgående viktig framgångsfaktor när etisk konsumtion blivit framgångsrik. Genom att handla ekologiskt kan man också visa att man är en person som bryr sig om, både om framtiden och om den man handlar till.

Mjölken innebär ju inte heller någon större ekonomisk uppoffring, eftersom prisskillnaden gentemot den konventionellt producerade inte är särskilt stor. Det beror i sin tur på att den ekologiska mjölken har kunnat hanteras i samma produktions-, distributions- och försäljningssystem som konventionell mjölk. Det finns heller ingen skillnad i hållbarhet eller utseende, vilket har funnits för grönsaker och rotfrukter.

Att visa att man bryr sig om naturen

Inte mindre viktigt är nog att mjölken i vår föreställningsvärld är så kopplad till naturen och det öppna landskapet. Att köpa ekologisk mjölk blir logiskt om man vill visa att man bryr sig om den natur som fridfullt betande mjölkkor i hagar kommit att symbolisera.

Den ekologiska konsumtionen har gått igenom flera faser. I den tidiga fasen på 1970- och 80-talen var den en del av en motkultur som ville förändra samhället. De ekologiska konsumenterna var trofasta, men inte så många. Det fanns också ofta en skepsis mot det ekologiska bland andra konsumenter, som inte delade de ekologiska kärntruppernas politiska övertygelser.

Men på senare år har det växt fram en konsumtion där det ekologiska blivit mindre av politiskt projekt och mer av en livsstil, där naturlighet, hälsa och ungdomlighet är viktiga inslag. I USA och England talas det om ”organic chic”, och många trendsättare inom mode och gastronomi är uttalade förespråkare för det ekologiska. Det är inte längre kontroversiellt med ekologiskt, och nya konsumentgrupper har blivit viktiga för försäljningen. Det märks i Sverige, och än mer i grannlandet Danmark, som har den högsta andelen konsumtion av ekologisk mjölk i världen. Där är det ekologiska ett självklart val för yngre stadsbor.

Breddandet av konsumentbasen tillsammans med den fortsatta oron för miljön, inte minst klimatförändringarna, gör att det finns all anledning att tro att utvecklingen mot mera ekologiskt kommer att fortsätta. Särskilt om mejerierna kan producera nya varianter av ekologiska produkter i samma takt som mattrenderna förändras.

Skriven av Håkan Jönsson, fil dr etnologi