Anrika och ädla ostar från Kvibille
Arlas Historia

Anrika och ädla ostar från Kvibille

I Kvibille är osttillverkningen en passion. En passion som utvecklats genom åren och som startade med att mejeristen Alfred Wendler på 1920-talet etablerade Kvibille som ostleverantör. För att nå den positionen tvingades han offra sina egna skjortärmar.

På 1910-talet ägde Håkan Jönsson flera mejerier i Halland. Hösten 1916 öppnade han ytterligare ett i den lilla byn Kvibille. När han två år senare avled tog sonen Alfred Wendler över driften av mejeriet. En man med visioner, skulle det snart visa sig.

Kylskåp som fördel

Ett stort problem för Alfred var att kyla ner all mjölk som kom in till mejeriet. På den tiden transporterades is från sjöarna runt Växjö och lades i sågspånsstackar som hjälpte till att hålla kylan under sommaren. Som en lösning på detta köpte han Baltzar von Platen och Carl Munters nyuppfunna kylmaskin, grunden för det moderna kylskåpet. Kvibille var ett av de första mejerier i Sverige som köpte in uppfinningen, vilket gav det en fördel gentemot konkurrenterna.

Från hus till herrgård

Den första ostsorten som producerades på mejeriet var hushållsost, senare tillkom sorterna Stilton och Herrgård®. Wendler var en skicklig mejerist och höll alltid hög kvalitet på sina produkter. Det gjorde att han kunde ta nästan dubbelt så mycket betalt för sin hushållsost som andra mejerier. 

Den höga kvaliteten kännetecknade också de ostar som skulle sätta Kvibille mejeri på kartan: Kvibille Cheddar – länge känd som Kvibille Special – började tillverkas 1928 och Roquefort – Kvibille Ädel – som började säljas 1933.
Skjortost

Skjortärmar i produktion

Kvibilles Cheddar med sin karaktäristiska smak skapades av Wendler tillsammans med professor Rosengren vid Alnarps lantbruksinstitut. För att få rätt sorts väv runt cheddarosten när den togs fram använde Wendler i ett experiment sina egna skjortärmar som väv. Det gjorde att osten ett tag kallades för Alfreds skjortost. Idag används ett speciellt bomullstyg som görs i Storbritannien.

En dansk tar över

Kort efter att Kvibille ädel sett dagens ljus sålde Alfred mejeriet till dansken Marius Boel, som ofta landade med sitt eget plan på åkrarna utanför mejeriet. I Danmark var han känd som ”Mr Danablue” – den förste som tillverkade av blåmögelost på komjölk (förebilden Roquefort-osten var gjord av fårmjölk). Korna i Halland levererade just den högklassiga mjölk som behövdes för att mögelosten skulle kunna nå upp till hans kvalitetskrav.

Avveckling av mejerier

Marius Boel drev mejeriet vidare till 1957, då Hallandsortens mejeriförening tog över verksamheten. I mitten av 1900-talet lades många mejerier ned i Halland, men Kvibille fick leva kvar tack vare att ostarna som tillverkades här var så populära. När orter som Harplinge och Getinge förlorade sina mejerier utökades Kvibille mejeri och tog runt 1960 emot mjölk från cirka 1 000 leverantörer.

Arla tar över

Nedläggningarna och sammanslagningarna av halländska mejerier fortsatte i rask takt under 1960-talet. År 1965 var västkustens samtliga mejerier anslutna till Lantbrukarnas mjölkcentral som hade sitt huvudkontor i Göteborg.
1 september 1972 anslöts Lantbrukarnas mjölkcentral till Arla, som då fortfarande hette Mjölkcentralen. På så vis kom Kvibilles berömda ostar i Arlas ägo.

Hög kvalitet på export

Kvibille slutade med mjölkhantering och blev ett renodlat ostmejeri. Både ädel- och cheddarosten fortsatte att sälja bra. Cheddarn var mycket populär i Sverige. 1980 gav Gastronomiska Akademien Kvibille mejeri ett av årets hedersdiplom ”för hög ostkvalitet i allmänhet och särskilt för mejeriets cheddarost”. Ädelosten var länge framför allt en framgångsrik exportvara – populärast i Sydeuropa men den gick hem även i Nordamerika, Australien och Afrika.

Nya produkter och fina priser

År 1994 lanserades Kvibille Gräddädel i Storbritannien under namnet Swedish Blue och gjorde stor succé. Till exempel vann man första pris vid en ostmässa i landet. Den brittiska lanseringen gjorde att de redan hårda hygienkraven som rådde i Kvibille mejeri skärptes ännu mer, beroende på att de brittiska butikskedjorna ställde specifika villkor för att köpa in osten.

Europeisk storsatsning och guld i SM

Samma år som ädelosten började säljas i Storbritannien röstade Sverige för inträde i EU, vilket bland annat innebar att Kvibille mejeris ägare Arla Ost gjorde en storsatsning på den europeiska marknaden. Osttillverkningen skulle byggas ut och EU-anpassas.

Inte bara i Storbritannien vann Kvibille priser utan man blev i Wisconsin i USA prisbelönad för sin gräddädel i ost-VM i början av 90-talet. I Sverige har Kvibilles cheddarost även vunnit ost-SM vid ostmässan i Skara.

Klassiker till Kvibille

År 2005 lanserade Arla de klassiska ostsorterna Grevé®, Svecia, Herrgård® och Präst® under varumärket Kvibille. De tillverkades dock inte i Kvibille utan i Arla-ägda Kalmar mejeri. De här ostarna skulle vara vällagrade, men inom Kvibille var man inte nöjd med smaken utan drog in produkten och beslöt sig efter ett antal smaktester för att lagra ostarna i fyra månader till.

Tid och smak

I en nylansering för ostarna hösten 2006 gick Arla ut i en stor annonskampanj med texten: ”Till slut var det några som reagerade på att våra ostar inte smakade tillräckligt – vi.” Nu skulle ostarna vara lagrade i ”minst 14 månader” förklarades det. Den här gången gick det bättre, och de nya Kvibillesorterna fortsatte att fylla butikernas ostdiskar.

Nya ostar och en Ostbod

2016 togs de svenska klassikerna bort ur Kvibilles sortiment eftersom de inte var tillverkade i Kvibille. Sedan dess är alla ostar som säljs under varumärket Kvibille tillverkad av mjölk* från gårdar inom 5 mils radie från mejeriet.

*Grädden som också ingår kan några gånger under året komma från andra svenska gårdar i regionen.

Under 2000-talet har Kvibille produktutvecklat sina klassiska ostar. Cheddar- och ädelostsorterna finns givetvis kvar i sina originalsmaker men finns med olika fetthalter och lagringstid, och har också smaksatts med bland annat whisky, Hallands fläder och calvados.

En helt ny cheddar såg också dagens ljus 2016: Kvibille Krämig cheddar. Det är en cheddar utan vax eller väv som passar utmärkt på en skiva gott bröd.

Kvibille firar 100 år med Ostbod

Den 4 juni 2016 firade mejeriet 100 år med pompa och ståt, och en för tillfället specialframtagen cheddar smaksatt med äkta champagne. Samtidigt, 200 meter bort, klipptes invigningsbandet till Kvibille Ostbod. Att åka till Kvibille men inte kunna köpa med sig någon ost hem är nu historia. I Ostboden finns alla ostsorter som tillverkas i mejeriet, att smaka på och köpa hem. Även Ostboden har dragit in pris till Kvibille när den vann guld i Svenska Designpriset 2016.

Prisregn från väst

Mycket har hänt i Kvibille sedan den första mjölken levererades 1916, och innan jubileumsåret var över kom ännu en bekräftelse på att Kvibilles ostar håller hög kvalitet. Under International FOOD Contest i danska Herning vann Kvibilles Cheddar med 6 månaders lagringstid guld. Dessutom delade fyra andra Kvibilleostar på ett silver och tre brons.