Arla – ett namn med anor
Arlas Historia

Arla – ett namn med anor

År 1975 stod Mjölkcentralens nya organisation klar efter fusion mellan flera mejeriföreningar. För att stärka samhörigheten och markera att en ny epok inleddes behövdes ett nytt namn. Det blev Arla.

Undersökningar hade visat att namnen Mjölkcentralen och MC länge haft en relativt diffus profil gentemot konsumenterna. Många uppfattade MC som en ”statlig eller kommunal inrättning, en distributionscentral för mjölk, snarare än ett modernt livsmedelsföretag”. Andra tänkte i första hand på motorcyklar när de hörde namnet MC. Dessutom gick det inte att registrera förkortningen MC som varumärke. Mjölkcentralen å sin sida var för långt för att fungera som varumärke.

En handfull namnförslag arbetades fram, bl.a. Arla, Milko och Svea-Mejerier. Genom intervjuer fick konsumenterna sedan tycka till om förslagen, även om frågorna var ledande och favoriserade namnet Arla. Resultatet visade också, inte helt oväntat, att Arla gav konsumenterna de rätta positiva associationerna. De tänkte på ”tidig morgonstund, renhet, svalka” och på ett företag som var modernt och konsumentvänligt och som producerade nyttiga livsmedel av hög kvalitet.

Ett namn med gamla traditioner

Valet föll på Arla. Det var ett kort och bra namn att använda på förpackningar och i reklam, och det var internationellt gångbart. Dessutom kunde det registreras som varumärke och skyddas inom livsmedelssektorn. Men Arla betydde mer än så. Namnet har nämligen gamla traditioner i mejerinäringens Sverige och figurerar i flera olika sammanhang under 1800- och 1900-talen.

År 1881 bildades vad som ibland har kallats Sveriges första andelsmejeriförening. Det skedde på Stora Arla Gård i Odensvi socken i Västmanland, och föreningen fick namnet Arla Mejeriförening. Verksamheten gick till en början bra och 1886 hyrdes en lokal i Stockholm för försäljning av mejeriets produkter.

Men tiderna blev svårare och 1895 lades föreningen ned, för att redan samma år återuppstå i Arla Nya Mejeriförening. Denna förening upplöstes 1915 efter tio år av minskade mjölkleveranser och ett synbart ointresse hos medlemmarna.

I Stockholm fanns i början av 1900-talet privatmejeriet Arla Mejeriaffär. År 1934 sålde ägaren Hans Willner rörelsen som under namnet AB Arla Produkter kom att bli dotterbolag till MC. Rörelsen hade vid försäljningen ett 15-tal anställda i ett par butiker.

Arla även i Göteborg

I Göteborg fanns slutligen Arla Mjölkdistributions AB. Det hade bildats under 1909 års storstrejk av en samling arbetslösa mjölkdistributörer som tog tillvara just den arla morgonstunden.

Ett par år senare såldes företaget till Axel Adler, som blev en av Göteborgs större mjölkhandlare. Arlakoncernen blev också den största mjölkfirman i Göteborg med eget mejeri. År 1935 köptes bolaget upp av Lantbrukarnas Mjölkcentral (LMC), som behöll Arlanamnet på sina butiker. Då LMC 1946 skaffade sig aktiemajoritet i AB Göteborgs Icecreamfabrik döptes bolaget om till Arla Glass AB och även glassen fick heta Arla.

Begreppen Arla-Mjölk och Arla-Glass levde sedan kvar till mitten av 1960-talet. Då presenterade LMC ett nytt koncept, Arla Livs, som skulle vara gemensamt för de nya större affärerna och de tidigare Arla Mjölk-butikerna. Men redan på hösten samma år överläts de då 58 kvarvarande Arlaaffärerna till Göteborgs Köpmannaförbund.

Arlanamnet fick stort genomslag

På den stora Arladagen den 15 september 1975 presenterades så det nya Mjölkcentralen Arla. Det var namnet som skulle användas internt och i kontakter med leverantörer, medan konsumenten däremot möttes av det något kortare Arla. Arlakossan – en modifierad variant av den äldre MC-kossan – gjorde samtidigt entré och fick sitt genomslag på förpackningar, skyltar, distributionsbilar m.m. Snart visade konsumenttester att Arla hörde till landets mest kända varumärken.

I massmedierna ville Mjölkcentralen Arla gärna förmedla bilden att namnbytet och organisationsförändringen hade ett massivt internt stöd. I realiteten var känslorna mer blandade. Slående är den likgiltighet som många medarbetare visade upp. Hos de anställda rådde dessutom en viss begreppsförvirring. ”Mjölkcentralen” och ”Arla” användes om vartannat, och även ”MC Arla” förekom. Personalen tyckte, liksom ofta vid nya rutiner, att det var ”bökigt” med namnändringen.

1980 ströks Mjölkcentralen och föreningen hette därefter endast Arla. År 2000 gick Arla samman med det danska mejeriföretaget MD Foods och heter sedan dess Arla Foods.

Skriven av Lisa Qviberg, arkivarie och skribent