Arlakon
Arlas Historia

Arlakon

Kossan som varumärke för det som idag är Arla Foods har hängt med i mer än hundra år. Utseendet på kossan har skiftat under åren, och dagens Arla Ko är ett av Sveriges mest kända varumärken.

En tidig andelsmejeriförening, Arla Mejeriförening, bildades 1881 av ett 30-tal bönder inom Odensvi och angränsande socknar i Västmanland. Namnet Arla tog de efter gården där föreningen bildades, Stora Arla Gård. Föreningen hade inte någon kossa som varumärke. Det hade däremot Stockholms Mjölkförsäljnings AB, som redan 1887 fick skyddsmärket ”Flickan med kon” inregistrerat som varumärke. Det skulle borga för god hygien och noggranna kontroller.

När Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u.p.a. (Mjölkcentralen) bildades 1915 övertog föreningen Stockholms Mjölkförsäljnings AB och behöll skyddsmärket, främst som en garantistämpel. Märket flyttades in i en oval och såväl flickan som kon moderniserades några gånger under årens lopp. Så fick till exempel den MC-anställda Majken Olsson, på den tiden mjölkproverska, under tre veckor 1945 sitta modell för konstnären Arvid Knöppel på Vårby Gård i Fittja.

Som symbol för företaget och avsändare på produkter och i annonser användes skyddsmärket tillsammans med hela ordet Mjölkcentralen eller MC.

Flickan med kon ersattes av träkossa

I mitten av 40-talet fick MC:s reklamman Karl Thunberg idén att modernisera skyddsmärket och göra det till ett mer renodlat varumärke. Tanken var att det skulle vara en stiliserad träkossa, och uppdraget att utforma den gick till tecknaren Sten Calding. En snickare gjorde sedan kossan i trä med ett MC-märke i koskällan. Kossan fanns i olika varianter som kunde köpas för tre kronor på mejerierna. Det är dessa gamla MC-kossor som än idag återfinns på aktioner och i prylbodar.

MC-kossan inregistrerades som varumärke 1949 på Inregistreringsverket, och den började dyka upp på förpackningar, skyltar, bilar och i annonser. Några normer för hur den skulle se ut fanns inte, så kossan fick röra sig, hoppa och skutta, vara julbock – allt var tillåtet.

Men i och med att marknadsföringen intensifierades i slutet av 1960-talet blev kon ett alltmer standardiserat varumärke, både till färg och form, och fick allt oftare ersätta MC-märket. Och när LMC i Göteborg, Sydöstmejerier och Örebro-Ortens Mejeriförening gick samman med MC under åren 1971–73 togs MC-märket i koskällan bort.

Arla blev det nya namnet

1975 antogs det gemensamma namnet Arla, ett namn som förenade det nya med det gamla. Det fanns många tankar bakom namnet. Dels historien med den gamla mejeriföreningen, som hette just Arla, men också för att Arla-Mjölk och Arla-Glass var välkända varumärken och begrepp i Göteborg fram till 1964. Dessutom hade namnet Arla även använts i Stockholm.

När företaget bytte namn var det dags att pensionera MC-kossan och ersätta henne med en Arlako, som blev lite kantigare i formen. Och när hon förverkligade sig som spargris visade hon sig vara gjord i plast. Träets tid ansågs vara förbi, eller rättare sagt för dyrt.

Arlakon som varumärke fanns, precis som MC-kon, i en oval men namnet Arla sattes på sidan av kon istället för i koskällan. Och på det viset såg varumärket ut ända fram till 1992, då ovalen försvann, och istället placerades två streck under kossan. 1998 försvann även strecken, och därefter har Arlakon fått sväva fritt i luften. Däremot finns strikta regler i en manual för hur hon får användas, och det är långt ifrån det fria liv som den gamla MC-kossan hade.

I samband med fusionen år 2000 med danska MD Foods, där det nya företagsnamnet blev Arla Foods, försvann Arlakon som företagslogotype, där hon ersattes av en grön oval med en smörblomma. Men hon finns ännu kvar som varumärke på den svenska marknaden som garant för svensk mjölk.

Skriven av Kerstin Norberg, journalist