Artikel | 3 april 2020

"Allt rullar på som vanligt"

På Dansjö Gård i Småland pågår verksamheten som vanligt. Familjegården fem kilometer utanför Alvesta som Joachim Aaby-Ericsson och hans fru Anna-Karin driver är en större mjölkgård med omkring 750 mjölkkor och elva anställda.

jocke-fyller-hyllorna-1200x630.jpg

– Arbetsmässigt rullar allting idag på precis som vanligt här. Vi märker ingen skillnad, säger han. 

Ingen medarbetare är smittad och ingen har symtom. Alla på Dansjö Gård följer de ordinarie strikta hygienreglerna för Arlas bönder. Om någon skulle ha symtom finns dock striktare regler.

– Jag ser ingen fara med corona för vår del just nu, vi är inte i folksamlingar. Förutom de som mjölkar så är vi inte så nära varandra. Vi jobbar mest själva, sitter ute i traktorn och kör. Chaufförerna som hämtar mjölken träffar vi inte heller, de kommer på natten, säger han. 

Joachim Aaby-Ericsson har dock köpt in lite extra förnödenheter och specialmaterial, bland annat mineralfoder och mjölkningshandskar. 

Även om det dagliga arbetet pågår som vanligt så har stängda gränser påverkat gårdens medarbetare som kommer från andra länder. 

– Det är vanligt med utländsk arbetskraft inom både djurhållning och odling. Nu har en del svårt att både åka hem och komma hit, säger Joachim Aaby-Ericsson.

– Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, för just nu diskussioner med regeringen. Vi hoppas att man lättar på reglerna kring arbetskraftsinvandring, säger Joachim Aaby-Ericsson.

En positiv bieffekt av den pågående samhällskrisen hoppas han blir att böndernas betydelse för svensk livsmedelsförsörjning uppmärksammas. 

– Skulle det bli helt stängda gränser så klarar vi oss inte särskilt länge. Mjölk och kött är oerhört viktigt för samhället. Vi måste ha mer kor för att bli självförsörjande. Det är lätt att tro att maten bara ska finnas i hyllan, men det krävs förutsättningar.