Så jobbar vi på Arla under covid-19

Den pågående pandemin har kastat oss alla in i en ny verklighet. På Arla anpassar vi oss till den och gör – som Sveriges största matproducent – vårt yttersta för att leverera mat till alla hem runt om i landet.

Vi fortsätter att producera och distribuera mjölk och mejerivaror. Nu med ett ännu större fokus på säkerhet än vanligt – både för våra ägare bönderna, medarbetare, kunder och konsumenter.

Så här arbetar vi under krisen:

 • Säkra arbetsförhållanden
  Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens råd och rekommendationer för att skydda våra ägare bönderna och alla medarbetare. Därför har nya åtgärder och rutiner införts på alla våra arbetsplatser. Ett exempel är att bönderna är noga med att ha ingen eller distanserad fysisk kontakt med logistikpersonalen, det vill säga de som hämtar mjölken. Ett annat att de medarbetare som kan göra det arbetar hemma.
 • God livsmedelshygien
  Inom produktionen följer vi Livsmedelsverkets rekommendationer. Även före covid-19 var till exempel god handhygien en självklarhet. Livsmedelsverket och Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har gjort en riskbedömning av covid-19. Inget tyder på att viruset kan spridas via livsmedel.
 • Garanterade leveranser
  Produktflödet ska hållas igång och så har hittills skett i Sverige. Även när konsumenterna i början av coronakrisen förändrade sitt beteende genom att bunkra kunde vi säkra alla leveranser till butik.
 • Flexibelt förhållningssätt
  Vi är beredda att göra allt som behövs för att kunna leverera. När ett av våra mejerier drabbades av ett stort antal sjukskrivningar ryckte medarbetare från huvudkontoret ut på golvet.
 • Ständig riskberedskap
  Vi håller koll på potentiella risker hela tiden och har en ständig beredskap för att hantera dem.
 • Starkt samhällsansvar
  Vi tar vårt ansvar som samhällsaktör. Tillsammans med en del av våra kunder har vi levererat matlådor till sjukvårdpersonal på sjukhusen i Stockholm. På så sätt stöttar vi restauranger som drabbats av krisen men ge också uppskattning till människor som arbetar inom sjukvården.

  Vi har också löpande levererat mellanmål till intensivvårdsavdelningar, för att hjälpa personalen att orka jobba sina långa och krävande arbetspass.

Arlas koncernchef om covid-19

Vi gör allt för att säkerställa att vår produktionskedja hålls igång så att vi kan fortsätta samla in mjölk från alla våra bönder och upprätthålla ett stadigt flöde av mejeriprodukter.

Peder Tuborgh, koncernchef Arla