våra

Pionjärgårdar

I ett initiativ vi kallar ”Pionjärgårdar” samlar vi nu gårdar som vill ligga i framkant och vara med att driva utvecklingen mot en mer hållbar mejeriproduktion. Vi har redan minskat klimatavtrycket per kilo mjölk med 24% sedan 1990, men vi vet att vi kan bli ännu bättre.

Den största delen av vår miljöpåverkan kommer från själva gårdarna, därför blir pionjärgårdarna ett sätt visa bra exempel och dela erfarenheter bönder emellan. Exempel på insatser på pionjärgårdarna är; egna vindkraftverk, solpaneler, anläggningar som förvandlar gödsel till biogas för kollektivtrafiken och sätt att använda värmen från mjölken för att värma bostadshuset. Genom utbildningar, rådgivning och gårdsträffar erbjuder Arla verktyg som hjälper bönderna att beräkna gårdarnas klimatpåverkan, att förbättra odlingstekniker och fodereffektivitet. Genom att samla in data kring gårdarnas hållbarhetsarbete kan vi möjliggöra förbättringar, och vara transparenta kring framstegen.