Hållbarhetsersättning – mer betalt för hållbart arbete
Vårt miljöarbete

Hållbarhetsersättning – mer betalt för hållbart arbete

För att belöna och finansiera åtgärder som bidrar till att minska klimatutsläppen på Arlagårdarna har vi en hållbarhetsersättning. Målet är att minska gårdarnas klimatutsläpp med 30 procent till 2030 (basår 2015).

Alla Arlabönder som gör klimatberäkningar får 1 eurocent mer per kilo mjölk. Om de dessutom genomför hållbarhetsåtgärder kan de få ytterligare ersättning.

Modellen för hållbarhetsersättning belönar både nuvarande och framtida åtgärder och innehåller områden som är relevanta för de olika gårdssystemen i kooperativet. Arlabönderna belönas även för tidigare genomförda åtgärder eftersom dessa har bidragit till att sänka vårt totala utsläpp genom åren och det är viktigt att dessa åtgärder fortsätter.

Klimatåtgärder belönas med poäng

Modellen är poängbaserad och åtgärder inom 19 olika områden belönas. Varje poäng som den enskilda Arlabonden uppnår, tack vare sina hållbarhetsåtgärder, ger 0,03 eurocent per kilo mjölk. De områden som har störst potential att minska klimatutsläppen ger flest poäng.

Modellen för hållbarhetsersättning ska bland annat motivera några av de mest effektiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärderna för att uppnå utsläppsminskningsmålet. I takt med att hållbarhetsagendan och forskningen förbättras kommer fler alternativ att inkluderas i modellen. 

I den här filmen ser du bland annat de nyckelområden som Arlabönderna kan få poäng för.

Här hittar du mer information om modellen för hållbarhetsersättning (på engelska): Q&A: Arla’s Sustainability Incentive Model

Så ersätts Arlabönder för sitt hållbarhets­arbete

Så ersätts Arlabönder för sitt hållbarhets*arbete