Bonden, korna & gården

Gården

Livet på gården kretsar kring korna och deras mjölk, men det är mycket annat som också ska skötas. På en mjölkgård är ingen månad den andra lik.

Året på gården

Varje dag, året om, ska korna mjölkas, utfodras och skötas om. För övrigt följer arbetet på gården årstidernas gång. Under vintern planerar bonden växtodlingen. Då finns också tid för reparationer och underhåll av maskiner och byggnader. När så våren äntligen kommer är det dags att gödsla och så den gröda som ska bli kornas vinterfoder. När det blir ännu varmare ute är det sedan dags för årets stora höjdpunkt – kosläppet. Efter att ha stått inomhus hela den kalla årstiden skuttar och hoppar korna av glädje över att äntligen få komma ut på grönbete.

Så blir det sommar och det är dags att skörda vallen, kornas vintermat, och när hösten kommer ska spannmål tröskas, halm köras in och åkrarna plöjas. Sedan börjar gårdens år om igen.

Gröna gårdar

En mjölkgård är bra för miljön på många sätt. Åkrar och betesmarker håller landskapet öppet samtidigt som de betande djuren är bra för den biologiska mångfalden, det vill säga att gräs och örter, insekter, fjärilar och fåglar trivs och blir fler. Utan våra kor skulle de öppna landskapen växa igen och Sverige skulle bli ett artfattigare land. På 15-20 procent av Sveriges betesmarker går det Arlakor och ungefär en fjärdedel är så kallade naturbetesmarker som är särskilt bra för den biologiska mångfalden.

Förutom att våra mjölkgårdar producerar mjölk gynnar de också de så kallade ekosystemtjänsterna. Med ekosystemtjänster menas de tjänster som naturens ekosystem ger till människan och som är viktiga för vår fortsatta välfärd. Pollinering, vattenrening och kretslopp av näringsämnen är exempel på ekosystemtjänster som mjölkgårdarna bidrar till.

Mjölkgårdar har också en negativ påverkan på miljön. Det är på gården de största utsläppen sker på mjölkens väg från hage till mage. Till exempel ger kornas matsmältning upphov till växthusgasen metan, foderodlingen kan läcka kväve och fosfor till omgivande sjöar och hav, och gårdens maskiner förbrukar en hel del diesel. Därför arbetar vi på Arla intensivt med att minska gårdarnas miljö- och klimatpåverkan.

Gårdar med kvalitet

Alla Arlabönder följer också kvalitetsprogrammet Arlagården®. När alla punkter i programmet är avprickade, vet vi att arbetet på gården sker på bästa sätt. En bra miljö på gården, med omsorg om djuren och foder av högsta klass gör nämligen att mjölken får god kvalitet.

Bondförnuft för skolbarn

Vill du veta mer om livet på gården? På Arla Minior finns massor av kul kunskap om allt från bondens maskiner till en kalender som berättar vad som händer månad för månad på gården.