Innovations*gården

Innovations­gården

På Arla satsar vi på framtiden. Även om våra Arlabönder ligger i framkant inom jordbruk vill vi göra mer. På Arla vill vi leda utvecklingen inom hållbarhet och djuromsorg.

Tillsammans med Finngarne gård mot en mer hållbar framtid

För att öka våra kunskaper och förbättra våra arbetsmetoder inom hållbart jordbruk och djurhållning har Arla tillsammans med en ägare startat en innovationsgård. Finngarne gård ligger i Norrtälje och har ca 290 kor.

Syftet med innovationsgården är att skapa en mötesplats där andra bönder, intressenter och forskare kan testa ny teknik, utbyta kunskaper, hitta samarbetspartners och ta del av Arlas arbetssätt för en mer hållbar mjölkproduktion.

Några av de projekt som drivs på innovationsgården är regenerativa jordbruksmetoder och hur de kan användas för att förbättra jordhälsan, öka den biologiska mångfalden, kolinlagring och djurens välmående i form av innovation och ny teknik.

Innovationsgården är ett viktigt initiativ för att hitta nya effektiva lösningar för att arbeta mer långsiktigt och driva klimatarbetet framåt.
Tillsammans med Finngarne gård jobbar vi mot en mer hållbar framtid.

Tillsammans med Finngarne gård mot en mer hållbar framtid

Forskning- och innovations-samarbeten

Mer information för företag, organisationer och forskare som vill besöka eller samarbeta med Arlas innovationsgård

Läs mer om hur du ansöker