Forsknings- och innovationssamarbeten
Innovationsgården

Forsknings- och innovationssamarbeten

På Arlas innovationsgård kommer Arla i samverkan med andra aktörer att bedriva forsknings-och innovationsprojekt. Här hittar du ett ansökningsformulär för att ansöka om att bedriva ett projekt i samarbete med Arla.

Så här ansöker du

  1. Ladda ner och fyll i ansökningsformuläret (PDF).
  2. Skicka ansökan till arla_innovation_gard@arlafoods.com.

Ansökan ska besvaras så fullständigt som möjligt och på engelska. Externt godkända innovationsprojekt har åtagit sig att kommunicera resultaten brett efter samråd med Arla. Ansökningarna behandlas löpande och förväntad svarstid kan variera beroende på projektets karaktär.

I korthet – det här måste vara med i ansökan:

  • Vad är det övergripande syftet med projektet?
  • Beskriv de mätbara målen och åtgärderna som kommer att slutföras för att uppnå projektets mål.
  • Beskriv en plan som anger en ram för projektet, inklusive där medverkan krävs från projektpartners.
  • Beskriv fördelarna med detta projekt, särskilt i relation (där det är lämpligt) för djurens välfärd, hållbarhet och klimat, biologisk mångfald, både för Arla och den bredare mejeriindustrin.
  • Inkludera alla projektpartners och eventuella tredjepartskontakter där så är lämpligt.
  • Detaljerade projektleveranser, inklusive förväntat slutförande av varje leverans, vilken projektpartner som är ansvarig och kostnaden för den leveransen.

Välkommen med din ansökan!

Möten, utbildningar och studiebesök

På innovationsgården finns en möteslokal för möten och utbildningar med plats för 20 personer. Det finns också möjlighet att göra studiebesök i verksamheten. Möjligheten riktar sig till lantbrukare, företag, organisationer, forskare som intresserar sig för forskning, innovation och hållbarhet på gårdsnivå.

För önskan om att besöka gården och nyttja mötesrum för möten skicka förfrågan till arla_innovation_gard@arlafoods.com och beskriv deltagare och syftet med mötet.