• Artiklar
  • Innovation och smartare djurhållning med ny teknik
Hållbarhet

Innovation och smartare djurhållning med ny teknik

Innovation och smartare djurhållning med ny teknik

Hos oss på Arla sätter vi hållbarhet och djuromsorg i fokus. Vi vill att alla ska ha det bra, från jorden bönderna brukar till djuren på gården och människorna som arbetar där. För att säkerställa detta ställer vi höga krav på Arlagårdarna. Med hjälp av ny teknik och innovation kan vi förbättra djurhållningen och investera i en mer klimatvänlig framtid.

Publicerad: 19 oktober 2021

Eftersom djurens välmående är viktigt har innovationsgården investerat i ett flertal olika robotmaskiner för att förbättra djurhållningen och underlätta det dagliga arbetet på gården. Några maskiner vi testar på gården är:

  • Gödselroboten, rör sig tyst och långsamt och är utformad med kon i åtanke. Den samlar upp gödseln från korna och rengör hörn och gångar utan att störa korna. Gödselroboten är positiv ur olika perspektiv då den både förbättrar klövhälsan, håller gångarna rena samtidigt som den sparar tid.
  • Mjölkroboten, är utvecklad för att underlätta mjölkningsprocessen och för att ge korna fler tillfällen att bli mjölkade.
  • Hullbedömningskameran, mäter kornas hull med hjälp av en 3D-kamera och ett datastyrt bildanalyssystem. På så sätt kan bönderna lättare hålla koll på korna och anpassa deras foder därefter.
  • Ryktborsten, är en stor frihängande massageborste som vrider sig medan den snurrar. På så sätt kan korna klia sig bakom öronen och resten av kroppen. Eftersom korna tycker om att bli kliade ökar deras välmående.

Innovationsgården testar ny teknik

Med hjälp av ny teknik och automation hoppas vi kunna utveckla våra arbetsmetoder för att minska våra utsläpp för en mer klimatvänlig framtid. Vårt mål är att förbättra djurens hälsa och välmående och samtidigt effektivisera arbetet på gården.

Vi har tillsammans med en av våra Arlabönder startat en innovationsgård. Finngarne gård ligger i Norrtälje och har ca 290 kor. Målet med innovationsgården är att skapa en mötesplats där andra bönder, intressenter och forskare kan testa ny teknik, hitta samarbetspartners och ta del av Arlas arbetssätt för en mer hållbar mjölkproduktion.

Regenerativt jordbruk för framtiden

Hos oss på Arla är hållbarhet en av grundpelarna i vårt arbete och genomsyrar allt vi gör. Vi värnar om naturen och den biologiska mångfalden. Därför måste vi ställa om hur jordbruket bedrivs och hitta arbetsmetoder som minskar vårt klimatavtryck som är skonsamma mot vår natur och djurliv.

Därför har vi på Arla tillsammans med jordbruksexperter från FAI farms startat ett 4-årigt pilotprogram där 24 utvalda Arlabönder från fem europeiska länder kommer att delta. Gårdarna i pilotprogrammet kommer att vara både ekologiska gårdar och konventionella.

I dagsläget finns det få vetenskapliga studier som visar vilken effekt regenerativa jordbruksmetoder faktiskt har inom mejeri och mjölkproduktion. Därför är det här pilotprogrammet ett viktigt initiativ för att arbeta i rätt riktning. Tillsammans kommer vi studera och utforska möjligheterna med regenerativt jordbruk och hur arbetsmetoderna kan tillämpas i olika mjölkproduktionssystem och vilken effekt det har på klimatet och naturen.