• Artiklar
  • Regenerativt jordbruk – vad är det?
Hållbarhet

Regenerativt jordbruk – vad är det?

Regenerativt jordbruk – vad är det?

Ett steg på vägen till ett minskat klimatavtryck är att arbeta med regenerativt jordbruk. Det är ett arbetssätt som bygger på en varierad växtföljd och gynnar jordhälsan. Här kan du läsa mer om vad regenerativt jordbruk innebär och hur det bidrar till den biologiska mångfalden.

Publicerad: 19 oktober 2021

För vanligt folk som inte arbetar inom jordbrukssektorn är begreppet regenerativt jordbruk kanske relativt okänt. Det betyder förnya och är ett arbetssätt som gynnar jordhälsan och den biologiska mångfalden. Regenerativt jordbruk bygger på mångsidighet och varierad växtföljd.

Detta innebär bland annat:

  • Minimera plöjning av åker och mark.
  • Låta jorden vara beväxt och inte bar, odla fleråriga grödor.
  • Odla vall, alltså gräs och klöver.
  • Vall fångar också upp koldioxid från atmosfären genom inlagring av kol i marken.
  • Djurens betesmarker får inte överbetas. Det innebär att när korna har betat ned gräset i ett område måste de flyttas till ett annat för att gräset inte ska ta skada.
  • Med hjälp av djurens betande, trampande och gödsel startar en nedbrytningsprocess av växtdelarna som gör mullhalten i jorden hög och näringsrik.
  • Är jorden välmående lagras mer kol i marken, växtligheten ökar vilket i sin tur gynnar insekterna, bina och den biologiska mångfalden. Det kan beskrivas som ett kretslopp där alla delarna är beroende av varandra. Den biologiska mångfalden är viktig då den bidrar till att det naturliga ekosystemet återställs.