Korna & gården

Gården

Det är på gården det händer. Här finns korna och här odlar bonden deras foder. På en mjölkgård är ingen månad den andra lik. Arbetsuppgifterna ändras efterhand som året går.

Året på gården

På vintern är det tid för reparationer, underhåll och då planerar bonden växtodlingen. På våren är det dags att gödsla och så, och när vädret blir varmare släpps korna och ungdjuren ut på grönbete. Vallen, kornas vintermat, skördas under sommaren och när det blir höst är det dags att tröska spannmål, köra halm och plöja.

Gröna gårdar

Mjölkgårdarna har många miljöfördelar. Exempelvis bidrar de till att hålla landskapet öppet, något som är extra bra i vårt skogrika land. Dessutom är de betande djuren bra för den biologiska mångfalden, det vill säga gräs och örter, insekter, fjärilar och fåglar. Utan våra kor blir Sverige ett artfattigare land. Men mjölkgården kan också ha en negativ påverkan på miljön. Till exempel är det på gården som den största klimatpåverkan sker på mjölkens väg från hage till mage. Läs mer om arbetet med att minska gårdarnas miljö- och klimatpåverkan här.

Gårdar med kvalitet

Vi vill vara säkra på att den mjölk vi hämtar på gårdarna håller hög kvalitet. Därför är det viktigt att miljön på gårdarna, omsorgen om djuren och fodret de får är av högsta klass. För att säkerställa detta har vi kvalitetsprogrammet Arlagården. Genom att se till att alla punkter i kvalitetsprogrammet följs, kan vi känna oss trygga med att arbetet på gården sker på bästa sätt.

Bondförnuft för skolbarn

Vill du veta mer om livet på gården? På Arla Minior finns massor av kul kunskap om allt från bondens maskiner till en kalender som berättar vad som händer månad för månad på gården.