Mjölkbaksidor från 2019

Söker du en speciell mjölkbaksida eller vill du bara upptäcka något nytt? Här hittar du alla baksidor från våra mjölk-, yoghurt- och filmjölkspaket från 2019 som PDF.

Januari  |  Februari  |  Mars  |  April  |  Maj  |  Juni  |  Juli  |  Augusti  |  September  |  Oktober  |  November (kommer snart) |  December