Bondgårdskluringar
Gör dig redo för

Kluringar

Djursök

Kan du hitta alla 15 bondgårdsdjur? Djuren gömmer sig vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Psst! Skriv ut kluringen (PDF) och använd en penna så blir det lättare.

Djursök

Djur: ko, häst, katt, kyckling, gås, hare, lamm, höna, anka, får, kanin, gris, tupp, get, hund.

VISA RÄTT SVAR

Facit – djursök

Mjölksök

Kan du hitta ordet mjölk? Ordet gömmer sig vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Psst! Skriv ut kluringen (PDF) och använd en penna så blir det lättare.

Mjölksök

VISA RÄTT SVAR

Facit – mjölksök

Gör fyra streck

Här är det frukost på gång! Klarar du att med bara fyra raka streck, utan att lyfta pennan från teckningen, stryka över och få med alla delarna?

VISA RÄTT SVAR

Fyra streck – facit

Hitta rimmen!

Dra ett streck mellan orden som rimmar! Tips – det kan vara fler än två.

VISA RÄTT SVAR

Rim – facit

Djursudoku!

Titta i rutorna nedan, kan du rita i dem så att det blir en katt, en mus, en gris och en ko på varje rad – både lodrät och vågrätt?

Kluring – sudoku

VISA RÄTT SVAR

Kluring – sudoku facit

Vässa mattehjärnan

Dags att vässa mattehjärnan! Kan du klura ut svaret på denna gåta?

Psst, om du vet vad varje djur har för eget tal blir det lättare att räkna ut svaret.

Visa rätt svar (PDF)

Räkna med grässtrån

Här nedanför är talet 5008 skrivet med grässtrån. Kan du flytta två grässtrån så att det bildar det högsta möjliga talet? Använd fantasin!

Psst, talet är sexsiffrigt.

Visa rätt svar (PDF)