Klimat­beräkningar ger resultat

Arlabönderna har i många år arbetat för att minska klimatutsläppen från gårdarna. Under 2020 introducerades ett unikt klimatberäkningsprogram som gör det lättare för den enskilda bonden att ytterligare minska utsläppen. Klimatberäkningsverktyget är en viktig del av Arlas mål att minska klimatpåverkan från gårdarna med 30 procent till 2030, jämfört med 2015. Det är också ett led i vårt arbete att vara helt klimatneutrala år 2045 i Sverige (2050 i hela Arla).

För att kunna minska utsläppen är det viktigt att veta exakt var de sker. Därför rapporterar Arlabönderna in en rad data i klimatberäkningsprogrammet, bland annat antal djur på gården, foderkonsumtion, mjölkmängd, gödselhantering, energi- och bränsleförbrukning samt produktion av förnybar energi.

Tillsammans med en rådgivare går bonden sedan igenom informationen och får hjälp att identifiera gårdens förbättringsmöjligheter. Bönderna erbjuds utbildning och en åtgärdskatalog ger konkreta exempel på åtgärder för exempelvis förbättrad djurvälfärd och resurseffektivitet. Slutresultatet är ett mått på klimatavtrycket per kg mjölk från gården.

All information sparas i en stor databas som gör det möjligt att mäta förändringar över tid, jämföra gårdar med varandra, dela erfarenheter och dra lärdom av olika åtgärder. Informationen används även för forskning och kunskapsutbyte inom mejeriindustrin.

Datadrivet klimatarbete på gårdarna

Läs mer om hur vi använder klimatberäkningar för att minska utsläppen på våra gårdar. 

Läs rapporten (PDF)

Arlabönderna accelererar klimatarbetet på gårdarna