Matnärvaro Jimmi och Malin
Avsnitt 2

Matnärvaro

Njut av maten och bli glad

I jakten på lycka lockas vi att alltid sträva framåt. Med blicken ständigt fäst på nästa mål går vi lätt miste om det som händer i ögonblicket. Ofta är det just där, i stunden, som känslan av lycka lättast infinner sig. Du kan träna din hjärna till att stärka närvarokänslan, och uppleva hur en medveten koncentration på det som pågår i nuet förstärker sinnesintrycken. Få startpunkter lämpar sig bättre än matlagningen, en aktivitet som redan till sin natur syftar till att få oss att njuta.

När vi koncentrerar oss på en enda uppgift minskar den stress som annars gärna gör sig påmind när tankarna börjar vandra. Forskningen har visat att ältande av obehagliga funderingar till vardags upptar en fjärdedel av vår sammanlagda tankeförmåga. Samtidigt visar studier hur stärkt fokus i stunden skapar en positiv spiral av ökad kreativitet, förbättrad effektivitet och förstärkt problemlösningsförmåga.

Vad är serotonin?

Serotonin är ett av våra må bra-hormon och viktigt för välbefinnande, glädje, inre ro och god sömn. Du kan påverka din balans av serotonin genom goda vanor som motion, promenader utomhus i dagsljus och bra dygnsrutiner som bidrar till avslappning (t.ex. lugnare aktiviteter på kvällen). Genom att stanna upp och njuta av stunden slappnar kroppen och hjärnan av och resultatet blir ett förlängt tillstånd av välbefinnande, glädje och tillfredsställelse.

Tillbaka till förstasidan

43 % äter mat på språng eller under stressade omständigheter flera gånger i veckan