Vårt ansvar

Kvalitetsprogrammet Arlagården®

Kooperativets bönder har samtyckt till att sköta sina bondgårdar och sin mjölkproduktion enligt det gemensamma kvalitetsprogrammet Arlagården®. På så vis säkerställer de att mjölken är av bästa möjliga kvalitet och att den produceras på ett ansvarsfullt sätt – och skyddar samtidigt sitt anseende som Arlabönder.

Alla bönder som ingår i kvalitetsprogrammet Arlagården® får besök av utbildade rådgivare som säkerställer att bondgården följer reglerna. Bönder som behöver förbättra sig inom specifika områden får råd och ett uppföljningsbesök för att säkerställa att förbättringarna har genomförts. Om en bonde oväntat begår en större överträdelse mot programmet tar kooperativet inte emot dennes mjölk förrän problemet har åtgärdats.

Kvalitetsprogrammet har varit igång i Sverige och Danmark sedan 2003 och har nu implementerats i Tyskland bland våra nya bönder i Arlakooperativet.

Läs mer (på engelska) om de fyra hörnstenarna i kvalitetsprogrammet Arlagården® eller hämta hela kvalitetsprogrammet Arlagården® (PDF).

Ko ligger i gräset
Kvalitetsprogrammet

Arlagården®

"Arlagården®" anger kraven för mjölkproduktionen på gårdar som levererar mjölk till Arla.

Ladda ner (PDF)