Vårt ansvar

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Arla är en stor livsmedelstillverkare. Därför är det viktigt att vi agerar ansvarsfullt i hela kedjan från gård till färdiga produkter. Vi värnar om miljön, bidrar positivt till samhället och arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Till vår hjälp har vi ett flertal konkreta mål och verktyg som hjälper oss att fatta rätt beslut, exempelvis vår uppförandekod, vårt kvalitetsprogram och vår miljöstrategi.