FarmAhead™ Technology

FarmAhead™ Technology

Mejeriprodukter innehåller mycket näring, men de skapar ett klimatavtryck som vi arbetar för att minska. Vi vill producera mejeriprodukter av hög kvalitet, med omsorg i varje steg. På gårdarna. För djuren. Och för jorden som vi är beroende av. För att göra detta har vi utvecklat en verktygslåda som bygger på datadrivna och vetenskapsbaserade tekniker som ägarna kan använda för att mäta, förstå och utveckla sina respektive gårdar på den fortsatta hållbarhetsresan. Vi kallar denna samling verktyg FarmAhead™ Technology. Med hjälp av denna belönas de ägare som genomfört hållbarhetsåtgärder samtidigt som de kan identifiera effektiva åtgärder som kan vara nästa steg. Ju fler åtgärder de genomför, desto mer får de betalt för sin mjölk.
FarmAhead™ Beräkning

Så här mäter vi gårdens klimatpåverkan

Det krävs kunskap för att hjälpa våra ägare att hitta sätt att minska utsläppen från gårdarna. Därför utvecklade vi FarmAhead™ Beräkning (tidigare kallat Klimatberäkning), ett verktyg för att samla in data och bygga upp vår kunskap. Arlabönderna använder verktyget för att registrera mer än 200 mätvärden; allt ifrån vad korna äter till hur mycket och vilken sorts energi gården använder.

Alla gårdar får besök av en oberoende rådgivare som går igenom resultaten. Dessa lagras sedan i en databas som ger oss djupgående insikter om hur mjölkbönderna i våra sju nordeuropeiska länder jobbar. Lärdomarna hjälper oss att stödja och motivera Arlabönderna att välja alltmer hållbara arbetsmetoder. Vi delar också med oss av våra insikter till branschkollegor, politiker och forskare för fortsatt utveckling.

Så här mäter vi gårdens klimatpåverkan
FarmAhead™ Ersättning

Hållbara arbetsmetoder belönas

Tänk om du skulle få betalt för dina insatser för att minska ditt klimatavtryck. Det får Arlas ägare, mjölkbönderna. För att uppmuntra dem att minska mjölkens klimatpåverkan och gynna skyddet av den biologiska mångfalden på gården får de poäng. Exempelvis ger det poäng att utfodra korna på ett effektivt sätt, hantera gödseln klokt eller att använda förnybar energi. Ju fler poäng en ägare får, desto mer får hen betalt per kilo mjölk. Vi har öronmärkt upp till 500 miljoner euro årligen för att belöna våra ägare för de hållbarhetsåtgärder de genomför.

Hållbara arbetsmetoder belönas
FarmAhead™ Kundsamarbeten

Våra kunder bidrar till omställningen

Våra stora kunder inom dagligvaruhandeln, restaurangbranschen och inom livsmedelsindustrin delar vår önskan att minska utsläppen av växthusgaser från mejeriproduktionen och förbättra skyddet för naturen och den biologiska mångfalden.

Vi är alla beroende av primärproducenterna, mjölkbönderna, för att skynda på den positiva förändringen på gårdarna. Genom FarmAhead™ Kundsamarbeten bjuder vi nu in våra kunder att investera i gårdsspecifika hållbarhetsprojekt. På så sätt kan de direkt bidra till att minska Arlas utsläpp, vilket även hjälper dem att minska utsläppen i deras egna värdekedjor. Tillsammans kan vi uppmuntra och stödja Arlas ägare i användningen av FarmAhead™ Technology för att fortsätta leverera förbättringar för klimatet och naturen.

Våra kunder bidrar till omställningen

Några projekt inom FarmAhead™ Innovation

Vår ambition är att FarmAhead™ Technology kontinuerligt ska utvecklas med de senaste vetenskapsbaserade rönen och tekniska innovationerna inom lantbruket. Därför driver vi ett antal projekt för att utforska nya sätt att minska utsläppen och förbättra den biologiska mångfalden. Här beskriver vi två av dem.

Arlas globala klimatmål

Vårt globala klimatmål är att nå netto noll klimatavtryck senast 2050, men redan 2045 i Sverige. På vägen mot nettonollutsläpp har vi åtagit oss att minska CO2e-utsläppen avsevärt till 2030:

  • 63 % minskning inom produktion, egen logistik och energianvändning (i linje med de minskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C)* 
  • 30 % minskning från gårdar och av utsläpp från inköpt mjölk och vassle, extern logistik och förpackningar

* Godkänd av Science Based Targets-initiativet.