Lovande test för att minska kossornas metanutsläpp

Lästid
2 min
Lyckat pilotprojekt för att minska metanusläppen från korna med 30 procent. Bild: Arla.
Publicerad
03 maj 2023
Kontakter:
Presskontakt

Kor gör mycket gott för miljön, bland annat bidrar de genom sitt betande till öppna landskap och biologisk mångfald. Men deras rapar påverkar klimatet. Just nu testas det metanreducerande fodertillskottet Bovaer på sex svenska mjölkgårdar. Resultaten är mycket lovande.

På sex Arlagårdar runtom i Sverige testar drygt 2 500 kor fodertillskottet Bovaer. Kor släpper nämligen ut växthusgasen metan, framför allt genom rapar men även genom pruttar. Bovaer kan minska dessa utsläpp med i genomsnitt 30 procent. Resultaten så här långt är mycket positiva.

– Kossor bidrar med så mycket positivt, inte minst näringsrika livsmedel, och det vore därför olyckligt om allt fokus riktades mot vad de släpper ut. Samtidigt måste vi alla göra vad vi kan för att minska vår klimatpåverkan. I första hand måste de fossila bränsleutsläppen minska. Men vi behöver även få ner metanutsläppen, trots att de är en del av ett naturligt kretslopp. Där kommer Bovaer in. Vi vet redan att fodertillskottet reducerar utsläppen, så det här testet fokuserar mer på hur det fungerar i praktiken, säger Tina Borgström, Arlabonde i Ale kommun, och fortsätter:

Hittills är allting precis som vanligt.Djuren mår bra, mjölken smakar bra, praktiskt funkar allt bra. Men man önskar ju att man hade sett någon skillnad med blotta ögat, nu är det bara klimatet som märker av det.

Mjölkkor ger oss näringsrika livsmedel och genom sitt betande bidrar de till öppna landskap, att binda kol i marken och ökad biologisk mångfald. Men kor är idisslare, och ungefär 40 procent av mjölkgårdarnas utsläpp av växthusgaser kommer från kornas matsmältning. När korna rapar och fiser släpper de ut metan.

För att minska metanutsläppen meddelade Arla för ett år sedan att ett storskaligt pilotprojekt för att testa fodertillskottet Bovaer skulle dra igång i tre av kooperativets länder – Sverige, Danmark och Tyskland.

För att ha något att jämföra med under projektets gång började man i slutet av förra året att följa gårdarnas foderstater, det vill säga kombinationen av foder som ges till korna, och hur mycket foder korna äter. Pilotprojektet på de sex gårdarna pågår fram till och med maj. Under sommaren pausas testet när korna går ute på grönbete. Men utifrån de goda resultat som hittills synts planerar Arla redan för att skala upp till hösten genom att fortsätta pilotprojektet på fler gårdar.

Eftersom Bovaer behöver tillföras i djurens grovfoder kontinuerligt, är det oklart hur effekten av tillskottet är under betessäsongen. Vi skulle därför vilja titta närmare på detta, säger Jenny Hörnsten, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Arlagårdar i Sverige.

Om Bovaer

Bovaer är det första fodertillskottet som godkänts i EU för att minska metanutsläpp från kor och andra idisslare. Forskning visar att det inte påverkar mjölkkvaliteten eller kossornas välbefinnande.

Bovaer verkar genom att hålla nere enzymet som utlöser metanproduktionen i kons matsmältningssystem. Det börjar verka omedelbart och bryts ner på ett säkert sätt i föreningar som redan finns naturligt i kons mage. En fjärdedels tesked Bovaer, som tillsätts dagligen i varje kos foder, gör det möjligt att minska metanutsläppen med i genomsnitt 30 procent.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76