Vi bönder äger Arla

Vi bönder äger Arla

Kooperativ sedan 1915

Tillsammans är vi 2 000 mjölkbönder i Sverige och totalt cirka 8 000 bönder i norra Europa. Chansen är stor att du har en Arlabonde nära ditt hem – sju av tio svenskar har en Arlagård som närmaste mjölkgård.

Sedan 1915 har Arla i Sverige varit ett bondeägt kooperativ. En demokratisk medlemsorganisation där varje bonde har en röst. Det innebär att det är vi Arlabönder som äger Arla – inte bara våra egna kor och gårdar utan också mejerier, kontor, lastbilar och lager. Det betyder också att vi bönder, som vet mest om vardagen på vår egen mjölkgård, kan se till att Arlas beslut och strategier utformas på ett sätt som i förlängningen gynnar våra egna gårdar, djur och närmiljöer.

All vinst tillbaka till oss bönder

Som medlemmar i Arla är vi bönder garanterade avsättning för vår mjölk, oavsett var våra gårdar ligger. Det gör det möjligt att bedriva mjölkproduktion över i stort sett hela landet. Dessutom går all vinst som Arla gör tillbaka till oss bönder. Pengarna delas lika mellan varje liter mjölk som vi har levererat. Varje år investerar vi en del av intäkterna i verksamheten så att den kan utvecklas – för att trygga vår egen framtid, och även framtiden för nästa generation bönder. Det är det som är den kooperativa filosofin.

Bonden Kerstin

Ett lantbruk i världsklass

En av 2 000 svenska medlemmar i Arla är bonden Heléne Gunnarson på mjölkgården Snickerns i halländska Tvååker.

– När du köper mjölk, smör, grädde, ost eller något annat från Arla är det min mjölk du köper. Och det är så jag får betalt. Allt Arla tjänar går tillbaka till oss Arlabönder. Och du gynnar inte bara oss. Du bidrar också till öppna landskap, biologisk mångfald, en levande landsbygd, tusentals jobbtillfällen och ett lantbruk i världsklass, säger hon.

Så när Heléne Gunnarson och hennes kollegor i Arla får frågan ”hur kan jag som konsument gynna mjölkbönderna?” är svaret ganska enkelt:

– Fortsätt att köpa våra produkter, säger hon.

Mjölk från gårdar där korna mår bra

Heléne Gunnarson, som har 200 kor på sin gård, beskriver Sveriges cirka 2 000 Arlabönder, från Skåne i söder till Jämtland i norr, som ryggraden i svensk mjölkproduktion. 

För att vara bonde i dag måste du vara både optimist och uppfinningsrik entreprenör, konstaterar hon. Och som egenföretagare måste du hela tiden utveckla din verksamhet, helt enkelt bli bättre.

– Jag och mina kollegor vill inte bara kunna producera mjölk av hög kvalitet och sälja den till ett bra pris, utan också erbjuda svenska konsumenter världens bästa mejeriprodukter, gjorda på mjölk från gårdar där korna mår bra.

Historien om Arla

Historien om Arla