Koncernen Arla

Koncernen Arla

Arla – lokalt och globalt

Arla är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 8 000 mjölkbönder i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. I Sverige finns cirka 2 000 ägare.
Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter och en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden.

Arlas vision och mission

Vision: Vi skapar framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt.
Mission: Vi ska säkra högsta möjliga värde för Arlaböndernas mjölk och samtidigt ge dem möjligheter till tillväxt.

Alla ägare har en röst

Arlas mjölkbönder är både ägare till kooperativet och leverantörer av mjölken. Genom demokratin i den kooperativa företagsformen har de inflytande enligt den gamla principen: en medlem, en röst.

Läs mer om koncernen (ENG)

Årsredovisningar

Läs våra årsredovisningar