Koncernen Arla

 • Bondeägda
 • Vår strategi
 • Arlas historia
 • Nyheter & press
 • Koncernen Arla
 • Jobb & karriär
 • Ägare
 • Kontakta oss
 • Arla – lokalt och globalt

  Arla är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 9 400 mjölkbönder i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. I Sverige finns cirka 2 400 ägare.
  Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter och en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden.

  Arlas vision och mission

  Vision: Vi skapar framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt.
  Mission: Vi ska säkra högsta möjliga värde för Arlaböndernas mjölk och samtidigt ge dem möjligheter till tillväxt.

  Alla ägare har en röst

  Arlas mjölkbönder är både ägare till kooperativet och leverantörer av mjölken. Genom demokratin i den kooperativa företagsformen har de inflytande enligt den gamla principen: en medlem, en röst.

  Läs mer om koncernen (ENG)

  Vår strategi

  Läs om hur Arla som företag ska skapa värde för våra ägare. 

  Årsredovisningar

  Läs våra årsredovisningar