Hållbara förpackningar och miljö

Våra produkter packas varje år i miljarder förpackningar. Hur dessa påverkar miljön är därför ett viktigt arbetsområde för oss. Att minska materialåtgången och öka andelen förnybara material är viktiga delar i vår miljöstrategi som har som mål att minska klimatpåverkan av förpackningarna med 25 procent fram till år 2020 jämfört med 2005.

Arlas strävan är att minska materialmängden i förpackningarna och öka andelen förnybara och återvunna material.

Den vanligaste förpackningen i Sverige kallas vätskekartong och är gjord av förnybar kartong som är förstärkt med plast. Jämfört med våra andra förpackningar har den låg klimatpåverkan.

Läs mer om våra förpackningar

Livscykelanalys (LCA) är en bra metod för att få veta vad vi på Arla kan göra för att minska förpackningens miljö- och klimatpåverkan. Livscykelanalys är ett verktyg som används för att analysera en produkts påverkan under hela dess livscykel.

Under livscykelanalysen utvärderas följande steg i förpackningens liv:

  • Framställning av råvaran till förpackningsmaterialet från naturen (olja till plast, trä till kartong osv.)
  • Tillverkningen av förpackningsmaterialet och förpackningen.
  • Avfallshanteringen av förpackningen, det vill säga materialåtervinning och/eller förbränning.